Saistībā ar DRN likmes izmaiņām nākamgad sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi pieaugs

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Pieaugot dabas resursu nodokļu (DRN) likmei, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 2021. gada janvāra būs augstāki. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi tarifu piemērošanas kārtību 10 atkritumu poligonu apsaimniekotājiem saistībā ar DRN likmju izmaiņām. Atbilstoši tai komersantiem noteikti jauni tarifi periodam no 2021. gada līdz 2023. gadam.

Šogad DRN likme, ko komersanti piemērojuši sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifos, ir 50 EUR/t. Saskaņā ar šī gada novembrī Saeimas apstiprinātajām izmaiņām DRN likumā, DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos turpmākajos gados būs šādas:

  • No 2021.gada 1.janvāra DRN likme – 65 EUR/t
  • No 2022.gada 1.janvāra DRN likme – 80 EUR/t
  • No 2023.gada 1.janvāra DRN likme – 95 EUR/t.

Detalizēti par DRN ietekmi uz tarifa pieaugumu skatīt SPRK sagatavotajā infografikā. Tas nozīmē, ka DRN likmju izmaiņu rezultātā katru gadu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi pieaugs. Plašāka informācija par piemērotajiem tarifiem no 2021. gada 1. janvāra ir pieejama SPRK mājaslapā. Apkopojums par izmaiņām SPRK apstiprinātajos tarifos saistībā ar DRN likmes pieaugumu no 2021.gada skatāmi tabulā.

 

“Tarifa pieaugums ir paredzams turpmākos trīs gadus, jo būtiski pieaug DRN likmes, tāpēc aicinām arvien aktīvāk šķirot sadzīves atkritumus. Šķirojot tos, mēs varam samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu. Kā? Pirmkārt, samazinās nešķiroto atkritumu daudzums, kas tiek nogādāts uz atkritumu poligonu apglabāšanai. Tieši par apglabājamo atkritumu daudzumu tiek maksāts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, kas pieaug DRN likmes dēļ. Otrkārt, vienlaikus varam atšķirot kvalitatīvu otrreizējo materiālu, kas ir derīgs turpmākai pārstrādei un atkārtotai izmantošanai,” norāda SPRK Ūdenssaimniecības un atkritumu apglabāšanas pakalpojumu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Aigars Mežals.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

! Par jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām aicinām vērsties pie sava atkritumu apsaimniekotāja vai savā pašvaldībā, kura ir izvēlējusies minēto atkritumu apsaimniekotāju savā administratīvajā teritorijā.