SIA “Daugavpils ūdens” būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir saņēmusi un sākusi izvērtēt SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Jaunie tarifi Daugavpilī, kā arī Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastā varētu stāties spēkā šogad rudenī.

SPRK apstiprināšanai jaunais tarifu projekts iesniegts š.g. 24.februārī, tā ietvaros aprēķināts ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,85 EUR/m3 apmērā un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,01 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd SIA “Daugavpils ūdens” piemērotajiem tarifiem, ko 2014.gadā apstiprinājusi SPRK, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu plānots palielināt par 0,13 eiro un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,27 eiro.

Tarifu pārskatīšana saistīta ar SIA “Daugavpils ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos un tarifos iekļaujamo izmaksu pieaugumu, ko ietekmējusi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana, izmaiņas nodokļu normatīvajā regulējumā pēdējo astoņu gadu laikā (dabas resursu nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmes u.c. pieaugums), kā arī elektroenerģijas iegādes u.c. izmaksas.

Kopš 2014.gada SIA “Daugavas ūdens” ir realizējusi Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta”. Tā rezultātā ierīkota jauna trešā pacēluma sūkņu stacija Križos, 20 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī ierīkoti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 42,9 km garumā un kanalizācijas inženiertīkli 52,3 km garumā.

Šogad uzņēmums plāno pabeigt realizēt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”. Tā rezultātā Judovkas apkaimē tiks ierīkoti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijas.

Ar tarifu projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļa vietnē, kā arī pārskatāmākā veidā – SPRK interaktīvajā infografikā.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ieteikumus SPRK (sprk@sprk.gov.lv, 67097200) vai SIA “Daugavpils ūdens” (edgars@daugavpils.udens.lv, 65447819).

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Izvērtēšanas laikā SPRK pārbauda izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā, un pārliecinās, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs ir ekonomiski pamatots. SPRK vērš uzmanību, ka tarifu projekta izvērtēšanas laikā tarifi var tikt mainīti.

Kopumā šobrīd (uz 09.03.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē. SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).