SIA “Madonas Siltums” turpmāk siltumenerģijas pakalpojumu sniegs arī Aronas, Barkavas un Sarkaņu pagastos

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma grozīt 2018. gada 12. aprīlī izsniegto SIA “Madonas Siltums” licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei. Turpmāk SIA “Madonas Siltums” siltumenerģijas pakalpojumu sniegs arī Aronas, Barkavas un Sarkaņu pagastu teritorijās, tādējādi paplašinot esošo licences darbības zonu.

Darbības zonas paplašināšana ir saistīta ar SIA “Madonas Siltums” lūgumu veikt grozījumus esošajā licencē. SIA „Madonas Siltums” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā; Kusas ciemā, Aronas pagastā un Barkavas ciemā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Siltumenerģija tiks piegādāta iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un juridiskām personām.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.

Komersantam licence izsniegta no 2018.gada 5. maija līdz 2038.gada 4. maijam.