SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” gaidāmi jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir saņēmusi un izvērtē SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Jaunie tarifi tiks piemēroti Kuldīgas novada Skrundas pilsētā, Cieceres, Kušaiņu, Jaunmuižas, Rudbāržu, Sieksātes un Raņķu ciemā, kā arī Nīkrāces pagastā. Tarifi varētu stāties spēkā š.g. septembrī.

SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” apstiprināšanai SPRK iesniegusi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,16 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,34 EUR/m3 apmērā. Salīdzinot ar spēkā esošajiem, pirms sešiem gadiem apstiprinātajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu plānots palielināt par 0,12 eiro un kanalizācijas pakalpojumu tarifu par 0,24 eiro. Tarifi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa.

Gaidāmo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pieaugumu galvenokārt ietekmējusi elektroenerģijas iegādes cenas palielināšanās, nodokļu likumdošanas izmaiņas, materiālu un transporta līdzekļu izmaksu pieaugums u.c. ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu izmaiņas.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ieteikumus SPRK ([email protected], 67097200) vai SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ([email protected], 63331258). Ar tarifu projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kā arī pārskatāmākā veidā – SPRK interaktīvajā infografikā.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Izvērtēšanas laikā SPRK pārbauda izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā, un pārliecinās, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir tehnoloģiski un ekonomiski pamatoti. Līdz ar to komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties.

Kopumā (uz 12.07.2022.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.