SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas lietotājiem no 1. jūlija par siltumu būs jāmaksā mazāk

Drukāt
Siltumenerģija

Samazinoties iepirktās siltumenerģijas izmaksām, SIA „Valmieras ūdens” vērsās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators), iesniedzot pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Gala tarifs siltumenerģijas lietotājiem no 1. jūlija būs 58,65 EUR/MWh, kas ir par 5,5% jeb 3,43 EUR/MWh mazāk, salīdzinājumā ar spēkā esošo siltumenerģijas gala tarifu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājums saistāms ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem, tostarp siltumenerģijas ražotāja AS “Valmieras Enerģija”. AS “Valmieras Enerģija” siltumenerģijas noteiktā tarifa samazinājums stājas spēkā šā gada 1. jūlijā.1

Ņemot vērā, ka ar Regulatora lēmumu komersantam ir piešķirta atļauja pašam noteikt siltumenerģijas tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā, AS “Valmieras ūdens” vērsās Regulatorā ar informāciju par izmaiņām iepirktās siltumenerģijas cenā.

Regulators, izvērtējot SIA „Valmieras ūdens” iesniegtos noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA „Valmieras ūdens” noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai2 un ir pamatoti.

Noteiktais siltumenerģijas gala tarifs sastāv no siltumenerģijas ražošanas tarifa 40,92 EUR/MWh, pārvades un sadales tarifa – 16,46 EUR/MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifa – 1,27 EUR/MWh.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA „Valmieras ūdens” neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.


[1] Regulators 13. jūnijā pieņēma lēmumu atzīt par pamatotu AS “Valmieras Enerģija” noteikto saražotās siltumenerģijas tarifu

[2] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika