Siltumapagādi regulatora uzraudzībā Kocēnu novadā sniegs SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma izsniegt licenci SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanai Kocēnu novada piecos ciemos: Bērzaines ciemā, Rubenes ciemā, Kocēnu ciemā, Vaidavas ciemā un Zilākalna ciemā. Līdz ar šo lēmumu SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” kļūst par regulētu komersantu.

SIA „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums – īpašumā un daļa lietošanā esošās siltumtrases – 8,28 km garumā, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Bērzaines ciemā, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā; Rubenes ciemā un Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā; Vaidavas ciemā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā; Zilākalna ciemā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā.

Komersantam licence izsniegta no 2019.gada 12.janvāra līdz 2039.gada 11.janvārim.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.

Siltums