Siltumenerģijas tarifu izmaiņas turpināsies arī maijā un jūnijā

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus sešiem siltumapgādes komersantiem. Maijā un jūnijā siltumenerģijas tarifi samazināsies Rīgā, Talsos, Ikšķilē, Vangažos, kā arī Saldus pilsētā, Ezeres un Pampāļu ciemā. Savukārt robežās no 0,6% līdz 1,1% tarifi pieaugs daļā no Ventspils novada teritorijas.

AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifs
Siltumenerģijas tarifs rīdziniekiem no š.g. 15.maija būs par 44,8% zemāks, un tas būs 91,26 EUR/MWh līdzšinējo 165,32 EUR/MWh vietā. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan kurināmā (šķeldas, dabasgāzes), gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam. 

AS “Rīgas siltums” pati saražo aptuveni 30% no nepieciešamās siltumenerģijas Rīgai, bet 70% iepērk no AS “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 ražotnēm un pieciem neatkarīgiem ražotājiem. AS “Rīgas siltums” kurināmo siltumenerģijas ražošanas vajadzībām iegādājusies publiskā iepirkuma ietvaros un biržas izsolēs, tādējādi izvēloties tirgū zemāko cenu no visiem cenu piedāvājumiem. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 79,2%. 

SIA “Talsu Bio-Enerģija” siltumenerģijas tarifs
Ar š.g. 22.maiju Talsos siltumenerģijas tarifs būs par 8,5% zemāks, un tas būs 83,26 EUR/MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties šķeldas cenas samazinājumam. Ņemot vērā tirgū esošās tendences, komersants pārskatījis šķeldas piegādes līgumu turpmākajiem mēnešiem. 

SIA “Ikšķiles māja” siltumenerģijas tarifs
No š.g. 1.jūnija lietotājiem Ikšķilē siltumenerģijas tarifs samazināsies par 10,9% un būs 93,65 EUR. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. 

SIA “Vangažu Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs
Vangažos no š.g. 17.maija siltumenerģijas tarifs samazināsies par 8,6%, un tarifs būs 106,46 EUR/MWh. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenas samazināšanos. SIA “Vangažu Namsaimnieks” gandrīz visu siltumenerģijas apjomu (98,6%) iepērk no SIA “Vangažu sildspēks” par SPRK regulētu siltumenerģijas ražošanas tarifu, bet tikai nelielu daļu (1,4%) saražo pats, izmantojot dabasgāzi. Komersanta tarifā iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido 87,9% no kopējām izmaksām. 

SIA “Saldus komunālserviss” siltumenerģijas tarifs
Ar š.g. 1.jūniju siltumenerģijas tarifs Saldū, kā arī Ezeres un Pampāļu ciemā samazināsies par 6,3%, un tas būs 123,16 EUR/MWh. Komersants 63% no kopējā siltumenerģijas apjoma saražo pats, bet atlikušo daļu (37%) iepērk no citiem ražotājiem. Siltumenerģijas tarifi samazinājušies, pateicoties zemākai dabasgāzes un šķeldas cenai. Beidzoties kurināmā piegādes līgumiem, komersants rīkoja publisko iepirkumu, noslēdzot jaunu dabasgāzes un šķeldas piegādes līgumu par zemāku cenu. 

SIA “VNK Serviss” siltumenerģijas tarifs
Š.g. 6.maijā vairākās Ventspils novada teritorijās, kur siltumenerģijas pakalpojumu nodrošina SIA “VNK serviss”, siltumenerģijas tarifi pieaugs diapazonā no 0,6% līdz 1,1%. Komersants aktualizējis kurināmā izmaksas, kā rezultātā tarifi pieauguši minimāli. Attiecīgi no š.g. 6.maija tarifi Ventspils novada apdzīvotajās teritorijās būs šādi:

  • Ugāles ciemā (par 0,7% augstāks, un tas būs 102,37 EUR/MWh);
  • Blāzmas ciemā (par 0,6% augstāks, un tas būs 109,62 EUR/MWh);
  • Usmas ciemā (par 0,9% augstāks un tas būs 109,58 EUR/MWh);
  • Užavas ciemā (par 0,6% augstāks, un tas būs 194,75 EUR/MWh);
  • Ventavas ciemā (par 0,9% augstāks un tas būs 156,83 EUR/MWh);
  • Piltenes pilsētā (par 0,8% augstāks, un tas būs 79,13 EUR/MWh);
  • Tārgales ciemā (par 1,1% augstāks, un tas būs 81,94 EUR/MWh);
  • Jūrkalnes ciemā (par 0,8% augstāks, un tas būs 148,81 EUR/MWh);
  • Stiklu ciemā (par 1% augstāks, un tas būs 176,54 EUR/MWh).

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu visi komersanti iesnieguši laikā no š.g. 12.aprīļa līdz 19.aprīlim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SPRK atgādina, ka ar š.g. 1.maiju valsts atbalsts siltumenerģijas tarifu pieauguma kompensācijai beigsies. Attiecīgi no 1.maija siltumapgādes komersanti lietotājiem piemēro SPRK apstiprināto siltumenerģijas tarifu pilnā apmērā.

Kopumā SPRK (27.04.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties SPRK interaktīvajā tarifu tabulā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.