SPRK aicina pasta operatorus piedalīties UPP konkursā

Drukāt
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izsludina konkursu, lai izraudzītos pasta operatoru, kas Latvijā sniegs universālo pasta (UP) pakalpojumu no 2022. gada 1.janvāra. Piedāvājumi iesniedzami SPRK līdz šā gada 12. jūlijam. Šobrīd Latvijā UP pakalpojumu sniedz VAS “Latvijas Pasts”.

“Esam apstiprinājuši virkni prasību, kas jāņem vērā konkursa pretendentiem, kuri plāno iesniegt savus piedāvājumus. Pirmo reizi vēsturē jaunajam pakalpojuma sniedzējam UP pakalpojuma ietvaros būs jānodrošina arī abonētās preses piegāde, ko nosaka Pasta likums. Tādēļ konkursa nosacījumos esam noteikuši konkrētas piegādes kvalitātes prasības, tā nodrošinot, ka abonēto presi joprojām varēs saņemt jebkurā vietā Latvijā,” stāsta SPRK priekšsēdētājs Intars Birziņš.

Jaunajam pakalpojumu sniedzējam būs pienākums UP pakalpojuma sniegšanas saistības nodrošināt no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem būs vienādas iespējas saņemt UP pakalpojumu par vienotu tarifu. Piemēram, UP pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, lai adresāts Kuldīgas novadā un Rēzeknes novadā saņem vēstuli pasta kastītē nākamajā darba dienā pēc vēstules nodošanas pastā neatkarīgi no tā, kurā vietā adresāti atrastos.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem konkursa dalībniekam būs jāievēro virkne dažādu prasību, tostarp kvalitātes nosacījumus, kas attieksies uz pasta sūtījumu savākšanas biežumu, vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojumu, kā arī abonētās preses piegādes laiku Latvijā u.c. Savā piedāvājumā konkursa pretendentam būs jāiesniedz arī tarifa projekts par UP pakalpojumiem, tostarp abonēto presi.

SPRK pēc 12. jūlija uzsāks konkursa dalībnieku atbilstības pārbaudi atbilstoši noteiktajām prasībām. Konkursa piedāvājumu izvērtēšana notiks ne ilgāk kā 90 dienas. Konkursa komisijas pieprasīto papildu informāciju neieskaita šajā 90 dienu periodā. Konkursa uzvarētājs būs tas dalībnieks, kura piedāvājums atbildīs zemākajām izmaksām, un tās būs ekonomiski pamatotas.

Atbilstoši Pasta likumam SPRK ir pienākums ik pēc pieciem gadiem rīkot jaunu konkursu, lai izraudzītos nākamo UP pakalpojuma sniedzēju.

Plašāk ar konkursa nosacījumiem var iepazīties SPRK mājaslapā.