SPRK aicina paust viedokli par izmaiņām informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Strauji attīstoties elektronisko sakaru nozarei, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veikusi izmaiņas informācijas iesniegšanas noteikumos. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju.

Noteikumi paredz papildināt informācijas saturu un detalizācijas līmeni, kas operatoriem turpmāk būs jāņem vērā, iesniedzot informāciju SPRK. Noteikumu projektā ir iekļauti vairums šobrīd esošo informācijas pieprasījumu, kas pārskatīti un pilnveidoti. Šādas izmaiņas tiek veiktas atbilstoši elektronisko sakaru pakalpojumu attīstības tendencēm, kā arī ņemot vērā starptautisko organizāciju (BEREC; OECD; ITU u.c.) aptaujās noteikto informācijas saturu.

Noteikumu projektā iekļauti arī jauni informācijas pieprasījumi. Tie ir saistīti ar platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieejamības ģeogrāfisko apsekošanu. Atbilstoši Eiropas Komisijas stratēģijai līdz 2025. gadam visām Eiropas mājsaimniecībām laukos un pilsētās jābūt pieejamam internetam, kura ātrums ir vismaz 100 Mbiti/s. Lai noteiktu, cik lielā mērā šis pakalpojums ir pieejams, valsts regulatīvām iestādēm jāveic ģeogrāfiskais apsekojums par elektronisko sakaru tīklu sasniedzamību, kas spēj nodrošināt platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu. SPRK informācijas pieprasījuma sagatavošanā par interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību ņēma vērā BEREC vadlīnijas, lai piemērotu vienotas prasības visā Eiropas Savienībā.

SPRK deleģējumu izstrādāt noteikumu projektu nosaka Eiropas Elektronisko sakaru kodekss, kas šobrīd tiek iestrādātas nacionālajos normatīvajos aktos – Elektronisko sakaru likumā. Noteikumu projekts varētu stāties spēkā vienlaikus ar jaunā Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021. gada 28. jūnijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.