SPRK aicina paust viedokli par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar nozares pārstāvjiem un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvarā īstenoto projektu “Efektīvas regulēšanas sistēmas izstrāde enerģijas pakalpojumu tarifu noteikšanai” izstrādājusi regulatīvo satvara projektu siltumapgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju par projektu.

SPRK, ievērojot nozares jaunos izaicinājumus un siltumenerģijas kā nozares lomu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, uzsākusi darbu pie jauna regulējuma izstrādes. Jaunajai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai jāveicina efektīvu un videi draudzīgu centralizētās siltumenerģijas ražošanu, tās pārvadi un sadali, kā arī tirdzniecību, vienlaikus ņemot vērā arī lietotāju intereses. Konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm plānots organizēt divos posmos – koncepta jeb satvara projekta konsultēšana un metodikas projekta konsultēšana, sadalot diskusiju divās daļās – par kopējo pieeju (satvara konsultācija) un par konkrētu normu redakcijām (metodikas projekta konsultācija).

SPRK aicina ieinteresētās puses īpaši pievērst uzmanību un iespēju robežās sniegt viedokli par regulatīvo un tarifu periodu, tarifu projekta izvērtēšanas pieejas diferencēšanu, komersantu grupēšanu un līmeņatzīmju noteikšanu, divdaļīgu tarifu un tarifu diferenciāciju, samērīgas peļņas aprēķinu un efektivitātes stimuliem un investīciju plānošanu.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021. gada 2. augustam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.