SPRK aicina sniegt viedokli par izmaiņām radiofrekvenču noteikumos

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi izmaiņas noteikumos, pēc kuriem SPRK piešķir radiofrekvenču lietošanas tiesības ierobežotiem resursiem, ko izmanto arī 5G tehnoloģiju izvēršanai. Vienlaikus SPRK veikusi izmaiņas izsoles norises procesā, vērtēšanas kritērijos u.c. nosacījumos. Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK aicina piedalīties publiskās konsultācijas procesā. 

Noteikumos ir veikti gan redakcionāli, gan strukturāli uzlabojumi, nemainot esošo kārtību noteikumos. Veiktas izmaiņas šādos noteikumos:

  • Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi;
  • Noteikumi ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā.

Noteikumi paredz, ka turpmāk SPRK piešķirs, anulēs, pagarinās, nodos vai iznomās radiofrekvenču lietošanas tiesības tām radiofrekvenču spektra joslām, kas minētas Ministru kabineta noteikumos,1 proti tikai ierobežotajām radiofrekvenču spektra joslām. Savukārt par tām radiofrekvenču joslām, kas nav noteiktas Ministru kabineta noteikumos, turpmāk atbildīgā iestāde būs VAS “Elektroniskie sakari”.

Vienlaikus SPRK noteikumos ir paredzējusi, ka ierobežotas radiofrekvenču joslu lietošanas tiesību “tālāknodošana” ir aizstāta ar to “nodošanu un iznomāšanu”. Noteikumos ir ietverta arī kārtība radiofrekvenču spektra kopīgai izmantošanai. Izvērtējot komersanta saņemto lūgumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanu, nodošanu vai nomu, vai kopīgu izmantošanu, SPRK vērtēs riskus uz elektronisko sakaru tirgu darbību un konkurenci kopumā. Novērtējuma ietvaros SPRK ņems vērā Direktīvā minētos nosacījumus, kā arī BEREC organizācijas minētos kritērijus un apstākļus, tostarp kādu labumu tas atstās uz sabiedrības interesēm, kādi ir gaidāmie ieguvumi patērētājiem, kaitējums videi, kā arī citus nosacījumus.

Noteikumu projekta nepieciešamība izriet no Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa, kas šobrīd tiek iestrādātas nacionālajos normatīvajos aktos – Elektronisko sakaru likumā. Noteikumu projekts varētu stāties spēkā vienlaikus ar jaunā Elektronisko sakaru likuma spēkā stāšanos.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz 2021. gada 27. oktobrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.


[1] Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”