SPRK aicina tirgus dalībniekus paust viedokli par diviem normatīviem aktiem elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi nacionālo numerācijas plānu, kā arī jaunus noteikumus, kas paredz turpmāk komersantiem piešķirt numuru lietošanas tiesības uz īsajiem numuriem arī izsoles kārtībā. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju.

“Š.g. 29.jūlijā stājās spēkā jauns Elektronisko sakaru likums, kas paredz SPRK deleģējumu izstrādāt virkni jaunu normatīvo aktu elektronisko sakaru nozarē, tostarp arī minēto nacionālo numerācijas plānu un noteikumus par numerācijas lietošanas tiesībām, iesaistot publiskās konsultācijas procesā tirgus dalībniekus,” stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Numerācijas plāna projektā ir veikti galvenokārt redakcionāli un strukturāli uzlabojumi, saglabājot esošo numuru un identifikācijas kodu struktūru, kā arī formātu to identifikācijai un maršrutēšanai. Šajā projektā ir joprojām spēkā tāda pati numura sastādīšanas procedūra, kā šobrīd esošajā Nacionālajā numerācijas plānā, nezaudējot arī numuru un identifikācijas kodu lietošanas mērķi un veidu.

Kas mainīsies nacionālajā numerācijas plānā?
SPRK paredz precizēt to, ka īsie numuri nav paredzēti izsaukumu veikšanai. Īsie numuri ir numuri, ko veido trīs, četru vai piecu ciparu numurs. Vienlaikus SPRK projektā piedāvā, ka turpmāk komersanti numerācijas lietošanas tiesības uz īsajiem numuriem varēs saņemt arī izsoles kārtībā.

Papildus jau pie minētajām izmaiņām SPRK nacionālā numerācijas plānā paredz, ka speciālie dienesti, kā, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests u.c. var atzvanīt lietotājam, izmantot savu īso numuru, ja pirms tam lietotājs būs veicis zvanu tiem.

Kādas izmaiņas gaidāmas noteikumos “Numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana izsoles kārtībā”?
Jaunais Elektronisko sakaru likums pieļauj numerācijas lietošanas tiesības piešķirt arī konkursa kārtībā. Tomēr, izstrādājot noteikumu projektu, SPRK izvērtējusi, ka lietderīgāk numerācijas resursu piešķiršanā ir rīkot izsoli, nevis konkursu. “Izsoles organizēšanas rezultātā tiek veicināta konkurence komersantu starpā, nodrošinot numerācijas racionālāku un efektīvāku izmantošanu. Turklāt šāds process nodrošina vienlīdzīgāku un caurredzamāku attieksmi pret visiem komersantiem, kuri vēlas saņemt numerācijas lietošanas tiesības, kā arī ļauj iegūt numerācijas lietošanas tiesības par reālo tirgus vērtību,” skaidro Tauniņš.

Ja komersantam ir interese par numerācijas lietošanas tiesību saņemšanu izsoles kārtībā, komersants iesniedz aizpildītu pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā uz īsajiem numuriem. Savukārt SPRK padome ar atsevišķu lēmumu izsludina izsoli par konkrētu numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā pēc komersanta pieprasījuma saņemšanas. SPRK var izsludināt izsoli arī pēc savas iniciatīvas.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 5.septembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.