SPRK aicina tirgus dalībniekus paust viedokli par informācijas iesniegšanas vispārīgajiem noteikumiem

Drukāt
Elektroniskie sakari,
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi grozījumus informācijas iesniegšanas vispārīgajos noteikumos. Izmaiņas noteikumu projektā attieksies uz elektronisko sakaru un pasta nozares komersantiem. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK izsludina publisko konsultāciju.

SPRK ir precizējusi elektronisko sakaru nozaru pakalpojumu veidus saskaņā ar Direktīvā* un Elektronisko sakaru likumā noteikto terminoloģiju. Vienlaikus SPRK ir precizējusi pasta nozares terminoloģiju atbilstoši Pasta likumā minētajam.

Terminoloģiju precizēšana ir saistīta ar Satiksmes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektu “Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”, kas paredz precizēt abu nozaru pakalpojumu viedus tā, lai to terminoloģija būtu salāgota ar Direktīvas prasībām, kā arī nupat stājušos spēkā Elektronisko sakaru likumu un Pasta likumā minēto.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 5.septembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra Direktīva Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi