SPRK anulē tiesības SIA “Tele2” izmantot 28 MHz platu radiokanālu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma mainīt SIA “Tele2” nosacījumus lietošanas tiesībām, kas attiecas uz radiofrekvenču spektra joslas 31,8GHz – 33,4GHz četru blakus esošu 28MHz platu radiokanālu izmantošanu komercdarbībai.

Saskaņā ar SPRK pieņemto lēmumu SIA “Tele2” tiek anulētas piešķirtās lietošanas tiesības Rīgā noteiktā termiņā, un vienlaikus tiek noteikti specifiski lietošanas nosacījumi. Tas nozīmē, ka:

  • lietošanas tiesības anulētas Rīgā no 2023. gada 1. jūlija;
  • no 2023. gada 1. jūlija tiek saglabātas lietošanas tiesības Latvijas Republikā, izņemot Rīgu;
  • lietošanas nosacījumi noteikti no 2021. gada 18. jūlija līdz 2029.gada 12.maijam.

Ja komersants nepilda lietošanas tiesību nosacījumus, SPRK var anulēt attiecīgo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības. Saskaņā ar VAS “Elektroniskie sakari” sniegto informāciju šī gada februārī SIA “Tele2” neizpildīja līdzšinējos spēkā esošos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību nosacījumus.

SIA “Tele2” iesniegumu par frekvenču lietošanas tiesību anulēšanu SPRK saņēma 2021. gada 19. maijā. Savā iesniegumā komersants norādījis, ka saņemto lietošanas atļauju skaits samazinājies, jo samazinājusies radiofrekvenču spektra joslas 31,8 GHz – 33,4 GHz perspektīva. Šī radiofrekvenču spektra josla pilnvērtīgi nenodrošina jaunāko paaudžu mobilo sakaru sistēmu prasības. Lai SIA “Tele2” nodrošinātu iespējami labāko elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, komersants plāno samazināt šo frekvenču lietošanas tiesību izmantošanu.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu SPRK piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.