SPRK apstiprina AS “Augstsprieguma tīkls” plānotās aktivitātes pārvades tīkla attīstībā līdz 2031. gadam

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Augstsprieguma tīkls” attīstības 10 gadu plānu. Kopumā plānā ir iekļauti 135 attīstības projekti 400,8 milj. EUR vērtībā, ko pārvades operators plāno realizēt no 2022. gada līdz 2031. gadam.

Attīstības plānā paredzētie ieguldījumi pārvades tīkla attīstībā tiks mērķtiecīgi veikti, lai nodrošinātu Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar pārējo Eiropu. Projekta rezultātā tiks sekmēts elektroapgādes drošums Baltijas reģionā. Plāns nodrošinās arī augstsprieguma līniju atjaunošanu visā valsts teritorijā un samazinās tehnoloģisko traucējumu riskus.

AS “Augstsprieguma tīkls” turpinās veikt elektropārvades līniju pārbūvi sinhronizācijas projektu ietvaros starp Latviju un Igauniju posmā Tartu – Valmiera un Tsirgulina – Valmiera. Plānots, ka 330kv līnija Tartu – Valmiera projekts tiks nodots ekspluatācijā līdz 2023. gada beigām un Tsirgulina – Valmiera – līdz 2024.gadam.

Projekta rezultātā tiks palielinātas starpsavienojuma jaudas, kas būtiski palielinās pārvades tīkla caurlaides spēju elektroenerģijas piegādei. Projekts veido daļu no Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna, kas ir prioritārs koridors elektroapgādes drošumam reģionā. No kopējām projekta izmaksām Eiropas Savienības līdzfinansējums veidos 75%.

Salīdzinot ar projektu plānotajām investīcijām pērn, 2022. gadā līdz 2031. gadam kopējās investīcijas ir samazinājušās par 4,2 milj. EUR, kas saistīts pamatā ar Latvijas un Igaunijas trešā starpsavienojuma izbūves pabeigšanu šogad.

Lielākā daļa ieguldījumi pārvades sistēmā, kas nepieciešami, tiks ieguldīti, elektropārvades līniju rekonstrukcijā, nodrošinot novecojošo iekāru un tīklu savlaicīgu nomaiņu. Galvenokārt tiks rekonstruētas 110kV apakšstacijas, 110kV un 330 kV elektropārvades līnijas, kā arī veikta 110kV transformatoru maiņa un citi projekti, kas nepieciešami droša pārvades sistēmas pakalpojuma sniegšanai.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam un SPRK noteikumiem AS “Augstsprieguma tīkls” ikgadējo pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu iesniedz SPRK izvērtēšanai katru gadu līdz 30.jūnijam.