SPRK apstiprina metodikas grozījumus elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai

Drukāt
Elektroenerģija

Pirmdien, 30.septembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi metodikas grozījumus elektrības sadales sistēmas  pakalpojumu tarifu samazināšanai. Lai jaunie tarifi varētu stāties spēkā jau nākamā gada 1.janvārī,  AS “Sadales tīkls” tuvākajā laikā ir jāiesniedz SPRK tarifu projekts apstiprināšanai. 

“Publiskās konsultācijas laikā saņemtie priekšlikumi un komentāri, kā arī iegūtā informācija no starptautiskajiem ekspertiem ļāva pilnveidot metodiku, panākot iespējami labāko risinājumu, kas dod stimulus un iespēju operatoram mazināt pakalpojuma izmaksas. Vienlaikus, nosakot iespēju aprēķināt tarifus piecu gadu regulatīvajam ciklam, operatoram tiek dots pārskatāms un stabils periods, lai efektīvi plānotu savu darbību. Turklāt jaunā regulācija ne tikai ļaus samazināt elektrības sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, bet arī veicinās Latvijas uzņēmēju starptautisko konkurētspēju,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis. 

Jau grozījumu izstrādes gaitā, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Valsts kontroles ieteikumus, SPRK metodikā iestrādājusi stimulējošās regulācijas (incentive based regulation) elementus, lai veicinātu elektroenerģijas sadales sistēmas operatora efektīvāku darbību. Atbilstoši grozījumiem, nosakot atļautos ieņēmumus regulatīvajam periodam, būs iespēja iekļaut nākotnes efektivitātes pasākumus un izmaksu samazinājumu. Tas, savukārt, nozīmē, ka patērētājiem būs iespēja jau ātrāk iegūt samazinātus sistēmas pakalpojuma tarifus, ņemot arī vērā efektivitātes pasākumus, kuri visa regulatīvā perioda laikā tiek veikti.

Saskaņā ar veiktajiem metodikas grozījumiem turpmāk regulatīvā perioda ilgums (periods, kuram tiek noteikti atļautie ieņēmumi) ir no diviem līdz pieciem gadiem, bet tarifu perioda ilgums var būt vienāds ar regulatīvo periodu, bet ne īsāks par vienu gadu. Tādējādi elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram un sistēmas lietotājiem tiek radīta pārskatāmāka un prognozējamāka darbības vide.

Grozījumi metodikā paredz arī, ka, līdzīgi kā šobrīd elektrības patērētājiem, turpmāk visiem sistēmas lietotājiem, tostarp arī elektroenerģijas ražotājiem, būs pienākums piedalīties elektrotīkla uzturēšanas izmaksu segšanā, tādējādi samazinot sistēmas pakalpojuma tarifus.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja iesniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Kopumā saņemti 27 priekšlikumi un komentāri, no kuriem desmit ņemti vērā un uz astoņiem sniegtas skaidrojošas atbildes par metodiku. Šie viedokļi saņemti no AS “Latvenergo”, SIA “RTO Elektrotīkli”, AS “Sadales tīkls” un no elektroenerģijas lietotāja. Ar viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā: ejuz.lv/26cx.