SPRK apstiprina normatīvos aktus saistībā ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā

Drukāt
Depozīta sistēma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi virkni normatīvo aktu saistībā ar izlietoto dzērienu depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanu Latvijā no 2022. gada 1. februāra.

Depozīta sistēmu Latvijā nodrošinās viens depozīta sistēmas operators, kuru Valsts vides dienests izvēlēsies no pretendentiem, kas līdz šī gada 30.septembrim būs iesnieguši savu kandidatūru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pēc līguma noslēgšanas ar Valsts vides dienestu, izvēlētais operators reģistrēsies SPRK, kuras pārziņā būs depozīta sistēmas dalības maksas apstiprināšana, tās pamatotības izvērtēšana un regulējamā pakalpojuma uzraudzība.

Depozīta sistēmas dalības maksu operatoram maksās depozīta iepakotāji (dzērienu ražotāji un izplatītāji) par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Tāpat saskaņā ar Iepakojuma likumu SPRK izskatīs arī potenciālās domstarpības, kas varētu rasties starp depozīta sistēmas operatoru un tirgotājiem vai ražotājiem saistībā ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, kuru operators maksās tirgotājiem par depozīta iepakojuma pieņemšanu no dzērienu patērētājiem. Šīs apsaimniekošanas maksas izmaksas veidos lielāko daļu no depozīta sistēmas dalības maksas izmaksām. SPRK domstarpības risinās, ja iesaistītās puses strīdus nevēlēsies risināt tiesas ceļā.

Atbilstoši Iepakojuma likumā minētajām prasībām SPRK apstiprinājusi trīs normatīvos aktus:

  • Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodika; 
  • Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē; 
  • Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas noteikumi.

2020.gada 28.maijā SPRK minēto normatīvo aktu projektus izsludināja publiskai konsultācijai. Plašāk: https://bit.ly/3f7yeNl.

Publiskās konsultācijas laikā tika saņemti priekšlikumi vienīgi par metodikas projektu. Kopumā iesniegti 3 priekšlikumi no Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas un Latvijas Alus darītāju savienības. Visi saņemtie priekšlikumi ir ņemti vērā, un metodikas projektā veikti precizējumi un papildinājumi, kas iekļauti 2020.gada 2.jūlijā apstiprinātajā metodikas redakcijā.

Iesniegto priekšlikumu apkopojums un izvērtējums pieejams SPRK tīmekļvietnē. Minētie normatīvie akti stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.