SPRK apstiprinājusi siltumenerģijas tarifus septiņiem komersantiem Vidzemē robežās no 91,66 līdz 225,62 EUR/MWh

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 15.septembrī apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifus septiņiem komersantiem Vidzemē. Visi apstiprinātie tarifi robežās no 91,66 līdz 225,62 EUR/MWh spēkā stāsies š.g. 1.oktobrī. Valsts noteiktais atbalsts mājsaimniecībām tiks piemērots no š.g. 1.oktobra.

Komersanti, kuriem š.g. 15.septembra SPRK padomes sēdē tika apstiprināti jauni tarifi, ir SIA “Jūrmalas siltums”, SIA “Adven Latvia”, SIA “Valmieras ūdens”, SIA “Ogres Namsaimnieks”, SIA “Baložu komunālā saimniecība”, pašvaldības SIA “MS siltums” un SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”. Šo komersantu pašu noteikto (piedāvāto) tarifu pieaugumi saistīti tikai ar siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu, t.i., iepirktās siltumenerģijas izmaksu un/vai kurināmā cenas pieaugumu.

Dabasgāzes cenas šobrīd uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Dabasgāzes nākotnes darījuma cena š.g. septembra mēnesim “Trading Hub Europe” biržā sasniegusi 234,33 EUR/MWh. Salīdzinot ar 2021.gada septembra cenu, šobrīd tā ir piecas reizes augstāka. Arī šķeldas cena tirgū būtiski pieaug, jo siltumapgādes uzņēmumi pāriet no dabasgāzes uz šķeldu, kā rezultātā pieprasījums pēc tās palielinās. Saskaņā ar biokurināmā biržas “Baltpool” datiem šķeldas cena biržā no 2021.gada septembra (15–16 EUR/MWh) pietuvojusies jau 50 EUR/MWh.

Komersanti, kuriem SPRK piešķirta atļauja pašiem noteikt tarifus (ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas izmaksas vai pārdotās elektroenerģijas cena) var iesniegt SPRK izvērtēšanai tarifu projektu vairākkārtīgi. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties. Vienlaikus piešķirtā atļauja nozīmē to, ka tiklīdz kurināmā cena vai iepirktā siltumenerģijas izmaksas ir zemākas par piemērotajā tarifā iekļautajām, komersantam ir pienākums noteikt zemāku tarifu.

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs Jūrmalā no š.g. 1.oktobra būs 225,62 EUR/MWh jeb vairāk nekā divas reizes lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš š.g. 1.augusta komersants piemēro tarifu 92,76 EUR/MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis kurināmā (šķeldas un dabasgāzes) cenas pieaugums, kā rezultātā kurināmā izmaksas komersantam pieaugušas vairāk nekā trīs reizes. Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu plānots saražot 57%, bet izmantojot dabasgāzi – 43%.

SIA “Adven Latvia” siltumenerģijas tarifs Cēsīs no š.g. 1.oktobra būs 146,95 EUR/MWh, kas ir par 83% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš š.g. 1.jūlija komersants piemēro tarifu 80,15 EUR/MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas pieaugums, kā rezultātā vidējās kurināmā izmaksas komersantam pieaugušas vairāk nekā 2,5 reizes. No kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu plānots saražot 65%, izmantojot dabasgāzi – 33% un izmantojot kokskaidu granulas – 2%.

SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifs Valmierā un Valmieras pagasta Viestura laukumā no š.g. 1.oktobra būs 158,54 EUR/MWh jeb par 86% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš š.g. 1.jūlija komersants piemēro tarifu 85,08 EUR/MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu teju divkāršs pieaugums. SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem. Diviem no tiem – AS “Valmieras piens” un AS “Valmieras Enerģija” – ir SPRK regulēts tarifs (abiem SPRK izvērtētais un apstiprinātais tarifs stāsies spēkā no š.g. 1.oktobra).

SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs Ogrē no š.g. 1.oktobra būs 108,95 EUR/MWh jeb par 18% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto, savukārt maksa par uzstādīto jaudu ir nemainīga – 21,70 EUR/kW/gadā. Kopš š.g. 1.jūlija komersants piemēro tarifa siltumenerģijas komponenti 92,36 EUR/MWh. Tarifa izmaiņas ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums. SIA “Ogres Namsaimnieks” lielāko daļu (72%) lietotājiem nodotās siltumenerģijas iepērk no trīs ražotājiem – SIA “MS Siltums”, SIA “Elektro bizness” un “Ogres Bioenerģija” –, savukārt pārējo (28%) ražo deviņās SIA “Ogres namsaimnieks” katlumājās, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

SIA “Baložu komunālā saimniecība” siltumenerģijas tarifs Baložos no š.g. 1.oktobra būs 116,70 EUR/MWh, kas ir par 61% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Kopš š.g. 1.jūnija komersants piemēro tarifu 72,46 EUR/MWh. SIA “Baložu komunālā saimniecība” visu lietotājiem nodoto siltumenerģiju iepērk no SIA “Baložu siltums”, kas to saražo, izmantojot šķeldu (94%) un dabasgāzi (6%). Attiecīgi SIA “Baložu komunālā saimniecība” tarifa pieaugums saistīts ar SIA “Baložu siltums” ražošanas tarifa izmaiņām, kas stāsies spēkā š.g. 1.oktobrī. Proti, SIA “Baložu siltums” ražošanas tarifs pieaugs par 63% līdz 97,15 EUR/MWh (šobrīd spēkā 59,59 EUR/MWh). Līdzīgi kā citur, arī šeit izmaksu izmaiņas nosaka kurināmā (šķelda, dabasgāze) cenu pieaugums.

Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” no š.g. 1.oktobra četros ciemos – Madlienā, Suntažos, Ķeipenē un Lauberē – būs 99,54 EUR/MWh, kas ir par 71% lielāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto. Visās četrās katlu mājās SIA “MS Siltums” kā kurināmo izmanto šķeldu un kokskaidu granulas. Kopš 2021.gada 1.novembra komersants piemēro tarifu 58,1 EUR/MWh. Tarifa izmaiņas veido kurināmā (šķeldas un kokskaidu granulu) cenu pieaugums, kā rezultātā komersantam kurināmā izmaksas pieaugušas teju 2,8 reizes.

SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” no š.g. 1.oktobra siltumenerģijas tarifi pieaugs piecos ciemos robežās no 96,2 līdz 149,05 EUR/MWh:

  • Zilākalnā pašlaik tiek piemērots tarifs 55,18 EUR/MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 2021.gada 1.novembra, jaunais tarifs pieaugs par 66% līdz 91,66 EUR/MWh;
  • Kocēnos pašlaik tiek piemērots tarifs 62,09 EUR/MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš š.g. 1.maija, jaunais tarifs pieaugs par 55% līdz 96,20 EUR/MWh;
  • Rubenē pašlaik tiek piemērots tarifs 62,70 EUR/MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 2021.gada 1.novembra, jaunais tarifs pieaugs par 58% līdz 99,22 EUR/MWh;
  • Vaidavā pašlaik piemēro 67,04 EUR/MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš 2021.gada. 1.novembra, jaunais tarifs pieaugs par 54% līdz 103,21 EUR/MWh;
  • Bērzainē pašlaik piemēro 79,29 EUR/MWh. Salīdzinot ar spēkā esošo kopš š.g. 1.marta, jaunais tarifs pieaugs par 88% līdz 149,05 EUR/MWh.

Tarifu izmaiņas saistītas ar šķeldas cenas palielinājumu (Kocēnos, Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā) un kokskaidu granulu cenas palielinājumu (Bērzainē), kā rezultātā komersantam pieaugušas iepirktā kurināmā izmaksas. Kocēnos siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo izmanto šķeldu (91%) un kokskaidu granulas (9%). Rubenē, Vaidavā un Zilākalnā siltumenerģijas ražošanai izmanto tikai šķeldu, bet Bērzainē – tikai kokskaidu granulas.

Visi septiņi komersanti noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumus iesniedza SPRK š.g. 29. un 30.augustā. Savukārt viens komersants noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu un tā pamatojumu SPRK iesniedza š.g. 1.septembrī. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegtos pamatojumus, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SPRK vērš uzmanību, ka mājsaimniecību lietotājiem rēķinos ar š.g. 1.oktobri automātiski tiks piemērots valsts noteiktais atbalsts. Tas veidosies 50% apmērā no starpības starp konkrētajā brīdī spēkā esošā siltumenerģijas tarifa un iepriekšējā apkures sezonā valstī noteiktā siltumapgādes tarifu sliekšņa 68,00 EUR/MWh. Vienlaikus zināms, ka nākamās nedēļas, 27.septembra, Ministru kabineta sēdē plānots skatīt valdības ieceri šo atbalstu palielināt.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā. Ar atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, tostarp mājokļa pabalstiem, SPRK aicina iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļvietnē publicētajās infografikās.

Kopumā SPRK (uz 21.09.2022.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā gan tarifu projekti ar pilnu izmaksu izvērtēšanu, gan komersantu pašu noteiktie tarifi, ja mainās tikai kurināmā izmaksas.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas interaktīvajā tabulā, kur atspoguļoti tarifi uz š.g. 1.septembri.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.