SPRK atņem tiesības SIA “Baltic Communication Network” sniegt elektronisko sakaru pakalpojumu

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēmusi pārtraukt elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja – SIA “Baltic Communication Network” darbību, to izslēdzot no komersantu saraksta. Komersantam ir liegtas tiesības pakalpojumu sniegt turpmākos trīs gadus – no 2020. gada 10. februāra līdz 2023. gada 9. februārim.

“Šādu lēmumu SPRK pieņēma, jo komersants gada laikā ir divreiz pārkāpis Vispārējās atļaujas noteikumus elektronisko sakaru nozarē (Noteikumi), kas paredz SPRK iesniegt informāciju par komersanta darbību. Lietotājiem, kuriem komersants līdz šim ir nodrošinājis elektronisko sakaru pakalpojumu, ir aicināti noslēgt jaunu līgumu ar citu pakalpojuma sniedzēju līdz šā gada 9. februārim”, informē Autorizācijas nodaļas vadītāja Ina Patjanko.

SIA “Baltic Communication Network” gada laikā ir administratīvi sodīts divas reizes saistībā ar informācijas nesniegšanu pēc SPRK pieprasījuma. SPRK pēdējā brīdinājumā vēstulē noteica termiņu – 2019. gada 2. decembri, līdz kuram komersantam bija iespēja novērst pārkāpumu. Komersantam nenovēršot pārkāpumu minētajā termiņā, SPRK rīkojās atbilstoši Noteikumos minētajai kārtībai.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu SIA “Baltic Communication Network” ir tiesības iesniegt jaunu reģistrācijas paziņojumu SPRK un atsākt pakalpojumu sniegšanu tikai tad, kad būs beidzies SPRK noteiktais pakalpojumu sniegšanas tiesību aizliegums un novērsti pārkāpumi.