SPRK: AS “Conexus Baltic Grid” atbilst sertificēšanas prasībām

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir noslēgusi ikgadējo izvērtējumu par AS “Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām. SPRK atzīst – dabasgāzes pārvades un krātuves operators AS “Conexus Baltic Grid” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām.

SPRK katru gadu pārliecinās par operatora neatkarību, jo īpaši vērtējot interešu konflikta riskus, kas saistīti ar dabasgāzes un elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību. Tikpat būtiski izvērtēt, vai pret visiem tirgus dalībniekiem tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme.

SPRK vērtēšanas procesā guva pārliecību, ka AS “Conexus Baltic Grid” rīcībā esošie resursi ir pietiekami, lai sniegtu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu. SPRK arī vienlīdz pārliecinājās, ka operators nodrošina taisnīgu un vienlīdzību attieksmi pret visiem tirgus dalībnieki un sistēmas lietotājiem.

Vērtēšanas procesā vienlaikus tika secināts, ka neviens no AS “Conexus Baltic Grid” padomes un valdes locekļiem nav iesaistījies ne elektroenerģijas, ne dabasgāzes tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu darbībā. Tāpat operators ārpakalpojumu sniedzējus ir izvēlējies pēc iepirkumu procedūras, vai to izvēle ir pamatota ar to, ka attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir vienīgais tehniski iespējamais AS “Conexus Baltic Grid” darbības zonā.

AS “Conexus Baltic Grid” dibināta 2016. gadā reorganizācijas rezultātā, no AS “Latvijas gāzes” nodalot pārvades un uzglabāšanas darbības virzienus. Operators pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latviju ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.