SPRK: AS “Gaso” atbilst neatkarīga sistēmas operatora statusam

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi AS “Gaso” atbilstību neatkarības prasībām. SPRK secinājusi, ka visi pasākumi neatkarības nodrošināšanai no dabasgāzes tirgotāja AS “Latvijas Gāze” ir bijuši pietiekami realizēti.

AS “Gaso” neatkarības prasību izvērtēšanā SPRK analizēja vairākus aspektus, tostarp AS “Gaso” padomes un valdes locekļu iesaisti un pieņemto lēmumu neatkarību, kā arī operatora darbības, kas attiecas uz vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu pret klientiem.

SPRK secinājusi – AS “Gaso” padomes un valdes locekļi 2020. gadā nav iesaistījušies AS “Latvijas Gāze” koncerna struktūru darbībās. SPRK izvērtēšanai esošie dokumenti liecina, ka padomei un valdei ir tiesības rīkoties neatkarīgi. Vienlaikus SPRK pārliecinājās par AS “Gaso” neatkarīgu lēmumu pieņemšanas procesu no AS “Latvijas Gāze” attiecībā uz dabasgāzes sadales pakalpojumam nepieciešamās infrastruktūras ekspluatāciju, uzturēšanu un attīstību.

SPRK vienlaikus konstatēja, ka AS “Gaso” pagājušā gada laikā ir izpildījusi SPRK uzlikto pienākumu operatoram nodrošināt stingrākas iekšējās kontroles. SPRK secināja, ka AS “Gaso” ir noteikusi un īstenojusi pasākumus, kas nepieļauj diskriminējošu rīcību sadales sistēmas lietotāju apkalpošanas jautājumos.

Vienlaikus līdz 2020. gada beigām AS “Gaso” un AS “Latvijas Gāze” kopīgi izmantoja vienotu klientu patēriņa un norēķina sistēmu (sistēmu). Taču jau pērnā gada laikā tika realizēta pakāpeniska pāreja uz jauno sistēmu. 2021. gada sākumā sistēmas koplietošana ar AS “Gaso” tika pilnībā pārtraukta. Līdz ar to sākot no 2021. gada AS “Gaso” un AS “Latvijas Gāze” sistēmu kopīgi vairs neizmanto. Arī 2020.gadā veiktajā AS “Gaso” sistēmu IT auditā tika konstatēts, ka AS “Gaso” nodrošina komerciālās informācijas aizsardzību IT sistēmās.

Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām AS “Gaso” katra gadu līdz 1.aprīlim iesniedz SPRK ziņojumu par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK saņēmusi ziņojumu no komersanta šā gada 31. martā.