SPRK izsaka brīdinājumu SIA “Vegeteria” un AS “Allianz Energie” par informācijas nesniegšanu

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izteikusi brīdinājumu elektroenerģijas tirgotājam SIA “Vegeteria” un dabasgāzes tirgotājam AS “Allianz Energie” par informācijas nesniegšanu SPRK. Vienlaikus ar šo lēmumu SPRK uzliek par pienākumu komersantiem sniegt SPRK pieprasīto informāciju līdz šā gada 13. novembrim.

“Atbilstoši mūsu regulējumam abi enerģētikas nozarē esošie komersanti nav snieguši nepieciešamo informāciju SPRK funkciju izpildei. Lai arī vairākkārtīgi esam centušies ar komersantiem sazināties, nepieciešamo informāciju līdz lēmuma pieņemšanai neesam saņēmuši. Visiem tirgus dalībniekiem ir noteikti vienlīdzīgi nosacījumi, un mūsu uzdevums ir raudzīties, lai tos ievēro. Tāpēc, pamatojoties uz regulējuma iespējām, lēmām par brīdinājuma izteikšanu,” skaidro SPRK Juridiskā departamenta direktore Ieva Feldmane.

No lietas apstākļiem secināms, ka elektroenerģijas tirgotājs SIA “Vegeteria” nav iesniegusi SPRK pieprasīto informāciju par valsts nodevas aprēķinu, kā arī ceturkšņa rādītājus par pārdoto elektroenerģijas apjomu un ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības. Savukārt dabasgāzes tirgotājs AS “Allianz Energie” nav sniegusi prasīto informāciju attiecībā uz valsts nodevas aprēķinu.

Izvērtējot faktiskos apstākļus, SPRK secināja, ka informācijas nesniegšana nav radījusi tiešu ietekmi uz elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus pārskatāmību un konkurenci. Vienlaikus tas nav ietekmējis lietotāju iespējas saņemt nepārtrauktu pakalpojumu piegādi noteiktā kvalitātē par pamatotām cenām. Līdz ar to, sekas uz tirgu nav konstatētas, kas ir bijis viens no galvenajiem iemesliem par labu brīdinājuma izteikšanai.