SPRK izsludina konsultāciju par precizējumiem normatīvajos aktos saistībā ar depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu

Drukāt
Depozīta sistēma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir precizējusi divus normatīvos aktus saistībā ar izlietoto dzērienu depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanu Latvijā no š.g. 1. februāra. Par abu normatīvo aktu grozījumiem izsludināta publiskā konsultācija. Lai uzklausītu ieinteresēto personu viedokli, interesenti aicināti sniegt savus priekšlikumus līdz š.g. 11.februārim.

“Depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanā, tās uzraudzībā un regulēšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas, un katrai no tām ir noteikta sava atbildība. 2020. gadā SPRK izstrādāja normatīvos aktus, kuri nosaka depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma regulēšanu un uzraudzību. Šobrīd atbilstoši faktiskajai situācijai un zināmajiem nozares datiem tiek piedāvāti grozījumi minētajos normatīvajos aktos” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

Depozīta sistēmas dalības maksas noteikšanas metodikā ir iekļauts papildinājums, lai noteiktu kārtību, kādā dalības maksas apmēru aprēķina gadījumos, ja depozīta sistēmas operators (DSO) ar ieņēmumiem no noteikta depozīta iepakojuma materiāla apsaimniekošanas pilnā apmērā plāno segt šī iepakojuma materiāla apsaimniekošanas izmaksas depozīta sistēmā.

Papildus gan metodikā, gan vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos precizēts sadalījums iepakojuma materiāla veidiem, kam tiek aprēķināta depozīta sistēmas dalības maksa. Arī depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas izmaksu sadalījums precizēts atbilstoši apsaimniekošanas maksas modelim, par kuru pērnā gada nogalē DSO ir vienojies ar depozīta iepakojuma pārdevējiem un tos pārstāvošajām asociācijām.

SPRK atgādina, ka Saeima 2019. gada rudenī lēma uzticēt SPRK pienākumu apstiprināt un uzraudzīt depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu. Ar šādu pienākumu SPRK ir vienīgais regulators Eiropā. Par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu depozīta iepakotāji (dzērienu ražotāji un izplatītāji) DSO maksās depozīta sistēmas dalības maksu.

Ar konsultācijas dokumentiem ir iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 11. februārim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv