SPRK izstrādā normatīvos aktus saistībā ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā

Drukāt
Depozīta sistēma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saistībā ar izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu sistēmas ieviešanu Latvijā no 2022.gada 1.februāra ir izstrādājusi virkni normatīvo aktu. Par normatīvajiem aktiem izsludināta publiskā konsultācija, aicinot interesentus sniegt priekšlikumus līdz šā gada 12. jūnijam.

Depozīta sistēmu visā Latvijā nodrošinās viens Valsts vides dienesta izvēlēts depozīta sistēmas operators. Depozīta iepakojuma sistēmas ieviešanā un tālāk tās uzraudzībā un regulēšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas, un katrai no tām ir noteikta sava atbildība. Saeima pērn rudenī lēma uzticēt SPRK pienākumu apstiprināt un uzraudzīt depozīta sistēmas dalības maksu. Ar šādu pienākumu SPRK ir vienīgais regulators Eiropā. Depozīta sistēmas dalības maksu operatoram maksās depozīta iepakotāji (dzērienu ražotāji un izplatītāji) par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Atbilstoši Iepakojuma likumā minētajām prasībām SPRK sagatavojusi trīs konsultāciju dokumentus:

SPRK uzdevums būs raudzīties, lai depozīta sistēmas dalības maksa ir ekonomiski pamatota un aprēķināta tādā apmērā, lai segtu operatora izmaksas par regulējamo pakalpojumu.

Tāpat saskaņā ar Iepakojuma likumu SPRK ir uzticēts izskatīt potenciālās domstarpības, kas varētu rasties starp depozīta sistēmas operatoru un tirgotājiem vai ražotājiem saistībā ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, kura veidos būtisku daļu no depozīta sistēmas dalības maksas izmaksām. SPRK domstarpības risinās, ja iesaistītās puses strīdus nevēlēsies risināt tiesas ceļā.

Metodikas projekts paredz dalības maksas aprēķinā iekļaut izmaksas, kas depozīta sistēmas operatoram radīsies, nodrošinot depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu. Tajā iekļauj izmaksas, kas saistītas ar depozīta iepakojuma pieņemšanas automātu iegādi vai nomu; izmaksas par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas kompensēšanu tirgotājiem saistībā ar iepakojuma pieņemšanas organizēšanu; izmaksas par depozīta iepakojuma savākšanu un transportēšanu, kā arī šķirošanu operatora depozīta sistēmas uzskaites centrā, kur savāktais iepakojuma materiāls tiks sagatavots, lai nodotu to tālākai pārstrādei. Par ieņēmumiem, ko operators gūs no tālākai pārstrādei derīgo iepakojuma materiālu realizācijas, tiks samazinātas depozīta sistēmas dalības maksas izmaksas.

Metodikas projekta izstrādes procesā SPRK iepazinās arī ar citu valstu gūto pieredzi un pieeju, tostarp ar depozīta sistēmas praktisko darbību Lietuvā. Tāpat notika arī vairākas konsultācijas ar depozīta iepakojuma ražotājiem.

Minēto normatīvo aktu plānotais spēkā stāšanās datums ir līdz 2020.gada 30.septembrim atbilstoši Iepakojuma likuma pārejas noteikumu prasībām.

Ar konsultācijas dokumentiem ir iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 12. jūnijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv