SPRK lemj par labu lietotājam strīda jautājumā ar SIA “Rīgas ūdens”

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), izskatot strīda jautājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, pieņēmusi lēmumu par labu lietotāja interešu aizstāvībai. SPRK uzliek par pienākumu SIA “Rīgas ūdens” noslēgt pagaidu līgumu ar dzīvokļu īpašnieku kopību un tās pilnvaroto pārstāvi – SIA “Lanis Plus”.

SIA “Rīgas ūdens” atteikusies slēgt pagaidu ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar esošo dzīvojamās mājas pārvaldnieku – dzīvokļu īpašnieku kopību un tās pilnvaroto pārstāvi uz pagaidu laiku, kamēr dzīvojamā mājā notiek būvniecības darbi. Viena no pagaidu līguma noslēgšanas prasībām, ko izvirzījis komersants esošajam dzīvojamās mājas pārvaldniekam, ir iepriekšējā dzīvojamās mājas pārvaldnieka parāda apmaksa. Par to spēkā ir stājies arī tiesas spriedums, kurā tiesa atzīst – parāds ir apmaksājams iepriekšējam pārvaldniekam.

Izvērtējot strīda lietas apstākļus un juridiskos faktus, SPRK ieskatā, SIA “Rīgas ūdens” rīcība pret esošo dzīvojamās mājas pārvaldnieku ir bijusi nepamatota, kas kavējis dzīvokļu īpašnieku kopību saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Tiesu judikatūras vērtējums apliecina, ka iepriekš nenokārtotas saistības par sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu nevar būt iemesls līguma nenoslēgšanai ar jauno līguma pusi. Šāda sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcība ir prettiesiska. Līdz ar to esošajai dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumus, neizpildot SIA “Rīgas ūdens” izvirzīto pagaidu līguma noslēgšanas prasību.

SPRK ieskatā, vēsturiskā parāda piedziņa SIA “Rīgas ūdens” ir jārisina šķirti no jautājuma par pagaida līguma noslēgšanu, tāpēc uzliek par pienākumu SIA “Rīgas ūdens” noslēgt pagaidu līgumu ar dzīvokļu īpašnieku kopību un tās pilnvaroto pārstāvi.

SPRK izskata strīdus saistībā ar tās regulētajiem komersantiem sabiedrisko pakalpojumu nozarēs – enerģētika (elektroenerģija, siltumenerģija un dabasgāzes apgādē), ūdenssaimniecība, elektroniskie sakari, pasts un sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos.

Par strīdu izskatīšanas ierosināšanu lietotāji ir aicināti vērsties SPRK, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz sprk@sprk.gov.lv, vai, izmantojot portālu www.latvija.lv, kā arī – pa pastu uz Ūnijas iela 45, LV – 1039, Rīga.