SPRK nosaka testēšanas prasības Tīkla kodeksā

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi grozījumus Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē. Grozījumu mērķis ir noteikt testēšanas prasības aprīkojumam, pēc kura tiks veikta sistēmas aizsardzības un atjaunošanas plāna izpilde.

Ietvertais regulējums Tīkla kodeksā noteikts, lai pārvades sistēmas operatoram AS “Augstsprieguma tīkls”, pildot elektroenerģijas sistēmas aizsardzības un atjaunošanas plānu, tiktu nodrošināta Latvijas elektroenerģijas sistēmas atgriešana normālā stāvoklī pēc traucējuma vai atslēguma stāvokļa iestāšanās. Attiecīgi šo pasākumu realizēšanai ir nepieciešams, lai attiecīgās elektroiekārtas būtu tehniski gatavas piedalīties aizsardzības un atjaunošanas plānu realizācijā, ko nodrošinās atbilstoša testēšana.

Ar šiem grozījumiem Tīkla kodeksā ietvertās prasības atbildīs Regulā 2017/2196 ietvertajām prasībām testēšanas plānam, nosakot to, kas ir jātestē un cik bieži. Savukārt elektroenerģijas ražošanas un elektroenerģiju patērējošo iekārtu pārbaužu veikšana ir noteikta tā, lai ievērotu Regulā 2016/631 un Regulā 2016/1388 noteikto par attiecīgo elektroiekārtu pārbaudēm. Līdz ar to tiks nodrošinātas samērīgas un nediskriminējošas prasības visiem sistēmas dalībniekiem.

“Latvijas elektroenerģijas tirgus darbība vienotā Eiropas Savienības elektroenerģijas tirgus ietvaros ir tieši saistīta ar Latvijas elektrosistēmas drošību. Viens no būtiskākajiem mehānismiem elektroenerģijas sistēmas drošai un prognozējamai darbībai ir pasākumu kopums, kas ir ietverts aizsardzības un atjaunošanas plānos, un šo plānu izpildei nepieciešamais tehniskais nodrošinājums. Piedāvātie grozījumi nodrošinās to, ka elektroiekārtas tiks testētas regulāri un pietiekošā apjomā,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktora vietniece Dace Bite.

Izmaiņas regulējumā attieksies uz aizsardzības pakalpojumu sniedzēju, atjaunošanas pakalpojumu sniedzēju, kā arī pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru.

Publiskās konsultācijas laikā ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Kopumā saņemti 12 priekšlikumi un komentāri, no kuriem deviņi tika atbalstīti, savukārt trīs vērā ņemti netika, pievienojot skaidrojumu priekšlikumu un komentāru apkopojumā. Viedokļi saņemti no AS “Latvenergo”, AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Sadales tīkls”. Ar viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā.

Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.