SPRK pagarina radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības AS "Telekom Baltija"

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma AS “Telekom Baltija” pagarināt termiņu viena radiokanāla lietošanas tiesībām 450 MHz diapazonā no 2021. gada 1. septembra līdz 2031. gada 31. augustam.

Līdz ar tiesību termiņa pagarinājumu SPRK noteica AS “Telekom Baltija” papildu nosacījumus attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu. Katru gadu 1. februārī AS “Telekom Baltija” ir jābūt spēkā vismaz 68 VAS “Elektroniskie sakari” saņemtām lietošanas atļaujām. Ja AS “Telekom Baltija” nepilda minēto nosacījumu, SPRK var lemt par attiecīgo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu SPRK piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.

AS “Telekom Baltija” iesniegumu par frekvenču lietošanas tiesību pagarināšanu SPRK saņēma 2021. gada 17. maijā.