SPRK pārskatījusi tirgus analīzei nepieciešamo informāciju elektronisko sakaru komersantiem; Aicina piedalīties konsultācijā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi noteikumu projektu attiecībā uz tirgus analīzei nepieciešamo informāciju un tās iesniegšanas termiņiem, kas turpmāk būs jāņem vērā noteiktiem elektronisko sakaru komersantiem. Lai uzzinātu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK aicina piedalīties publiskā konsultācijā.

SPRK veic analīzi tirgiem, kas minēti Eiropas Komisijas (EK) tirgus ieteikumā, tostarp nepieciešamības gadījumā definējot tirgus, kas nav minēti šajā ieteikumā. Lai veiktu kvalitatīvu tirgus analīzi un nodrošinātu starptautisko institūciju informācijas pieprasījumus, SPRK ir nepieciešama vispusīga un objektīva informācija no komersantiem, kuru ieņēmumi veido vismaz 95% no (attiecīgo pakalpojumu) tirgus, tostarp tiem, kurus SPRK ir noteikusi kā komersantus ar būtisku ietekmi tirgū.

Noteikumu projekts izstrādāts, balstoties uz spēkā esošajiem SPRK noteikumiem par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību, kā arī atbilstoši izmaiņām elektronisko sakaru nozarē un regulēšanā saskaņā ar š.g. 29.jūlijā spēkā esošo Elektronisko sakaru likuma deleģējumu.

Iesniedzamā informācijā ir būtisks priekšnosacījums kā elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, tā arī konkurences attīstības veicināšanai un citu Elektronisko sakaru likumā norādīto mērķu izpildei.

“Izvērtējot SPRK iesniedzamo informāciju esošajos SPRK noteikumos, esam samazinājuši kopējo iesniedzamo apjomu, kā arī daļu informācijas precizējot, papildinot vai dzēšot. Daļu informācijas piedāvājam sniegt arī retāk, tādējādi samazinot administratīvo slogu,” skaidro SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Daļa iesniedzamās informācijas vienkāršota, papildināta vai nebūs vairs iesniedzama
SPRK noteikumu projekta pielikumā ir dzēsusi četras veidlapas. Tika dzēsta vai vienkāršota iesniedzamā informācijā arī citās veidlapās par balss sakaru, starpsavienojuma, nomāto līniju, virtuālo privāto tīklu, tumšās šķiedras u.c. pakalpojumiem. SPRK papildinājusi iesniedzamo informācija par mobiliem tīkliem un tā darbību, informāciju par platjoslas piekļuvi un tās nodrošināšanu vairumtirdzniecībā, kā arī fizisko infrastruktūru un lietu internetu. Iepriekšminētais tiek piedāvāts galvenokārt, lai pielāgotos gan izmaiņām regulēšanā, gan izmaiņām komersantu nodrošinātajos tīklos un piedāvātājos pakalpojumos.

Daļa iesniedzamās informācijas komersantiem būs jāsniedz retāk
Daļu informācijas komersanti varēs sniegt arī retāk – reizi divos gados, bet daļu – kā līdz šim (katru gadu). Informācija, kuru paredzēts sniegt retāk, tiks izmantota tirgus analīzei ar divu gadu periodiskumu, jo tās aktualitāte uz konkrēto brīdi neietekmēs tirgus analīzes rezultātus. Attiecībā uz iesniedzamās informācijas termiņiem – SPRK saglabā līdzšinējo datumu – 1.novembri.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 5.septembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.