SPRK piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības SIA "BITE Latvija"

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saistībā ar SIA “Latnet” reorganizāciju nolēma piešķirt radiofrekvenču lietošanas tiesības SIA “Bite Latvija”. Tas nozīmē, ka SIA “Bite Latvija” pārņem savā īpašumā SIA “Latnet” radiosakaru tīklu.

Šādu lēmumu SPRK pieņēma, izvērtējot SIA “BITE Latvija” pieprasījumu, ko SPRK saņēma 2021. gada 8. aprīlī.

Sākot no šā gada 1. aprīļa SIA “Latner” ir beigusi savu darbību. Reorganizācijas rezultātā daļa no SIA “Latnet” īpašumā piederošās mantas tika pievienota SIA “UNISTARS”, bet daļa – SIA “Bite Latvija”. SIA “Bite Latvija” piekrītusi pārņemt SIA “Latnet” piešķirtās radiofrekvences, ko atbalsta arī SIA “UNISTARS” abu operatoru kopīgajā vēstulē. Atbilstoši SPRK nolēma piešķirt SIA “Bite Latvija” tās pašas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kuras līdz šim piešķirtas SIA “Latnet”:

  • 17,7 GHz – 19,7 GHz lietošanas tiesības;
  • 22 GHz - 22,6 GHz/23 GHz - 23,6 GHz lietošanas tiesības;
  • 28,0525 GHz – 28,4445 GHz / 29,0605 GHz – 29,4525 GHz trīs blakus esošu 28 MHz platu radiokanālu lietošanas tiesības;
  • 27,8285 GHz – 28,4445 GHz/28,9485 GHz – 29,4525 GHz 19. – 24. radiokanāla un 49. radiokanāla lietošanas tiesības.

Saskaņā ar tiesiskās paļāvības aizsardzības principu SPRK, nosakot apjomu un termiņus specifiskajiem lietošanas tiesību nosacījumiem, ņēma vērā iepriekš SIA “Latnet” noteiktos specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus. Ja SIA “Bite Latvija” neizmantos radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši lēmumā noteiktajam, SPRK var lemt par attiecīgo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.