SPRK veikusi uzlabojumus radiofrekvenču lietošanas tiesību piešķiršanas procesā ierobežotiem resursiem

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi noteikumus, pēc kuriem SPRK piešķir radiofrekvenču lietošanas tiesības ierobežotiem resursiem, ko izmanto arī 5G tehnoloģiju izvēršanai. Tostarp mainīts izsoles norises process, vērtēšanas kritēriji u.c. nosacījumi.

Noteikumos ir veikti gan redakcionāli, gan strukturāli uzlabojumi, nemainot esošo kārtību noteikumos. Veiktas izmaiņas šādos noteikumos:

  • Noteikumi ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā;
  • Ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību noteikumi.

Noteikumi paredz, ka turpmāk SPRK piešķirs, anulēs, pagarinās, nodos vai iznomās radiofrekvenču lietošanas tiesības tām radiofrekvenču spektra joslām, kas minētas Ministru kabineta noteikumos, proti tikai ierobežotajām radiofrekvenču spektra joslām. Savukārt par tām radiofrekvenču joslām, kas nav noteiktas Ministru kabineta noteikumos, turpmāk atbildīgā iestāde būs VAS “Elektroniskie sakari”.

Ja komersanta interesēs ir saņemt ierobežotu radiofrekvenču spektra joslu, SPRK ir jāiesniedz pieprasījums. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas piecu darba dienu laikā SPRK savā tīmekļvietnē publicē informāciju par saņemto pieprasījumu. Noteikumos ir iekļauts arī jauninājums par to, ka SPRK padome pēc savas iniciatīvas var izsludināt izsoli par konkrētu ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanu.

Izvērtējot komersanta saņemto lūgumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanu, nodošanu vai nomu, vai kopīgu izmantošanu, SPRK vērtēs riskus uz elektronisko sakaru tirgu darbību un konkurenci kopumā. Novērtējuma ietvaros SPRK ņems vērā Direktīvā minētos nosacījumus, kā arī BEREC organizācijas minētos kritērijus un apstākļus, tostarp kādu labumu tas atstās uz sabiedrības interesēm, kādi ir gaidāmie ieguvumi patērētājiem, kaitējums videi, kā arī citus nosacījumus.

Komersantam, iesniedzot pieprasījumu par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību nodošanu, iznomāšanu vai kopīgu ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanu, iesniedz tostarp pievieno plānoto ieceri, tās pamatojumu un lietderību, kā arī novērtējumu par ietekmi uz konkurenci.

Abi noteikumi izstrādāti saskaņā ar š.g. 29.jūlijā spēkā stājušos Elektronisko sakaru likuma noteikto deleģējumu.

Publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Konsultācijas laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi no SIA “Latvijas mobilais telefons”. Ar noteikumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.

Abi noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Latvijas Vēstnesī.