Tiesa pieņem Regulatoram labvēlīgu lēmumu tiesvedībā par izsoļu izmaksu neiekļaušanu dabasgāzes pārvades tarifos

Drukāt
Dabasgāze

Administratīvā  apgabaltiesa ir pieņēmusi Regulatoram labvēlīgu lēmumu lietā par to, ka apstiprinātajos AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifos[1] pilnā apmērā nav iekļaujamas 2017. gada jūlijā organizētās izsoles izmaksas. Regulatora ieskatā, tas nozīmē, ka Regulatora pieņemtais lēmums ir korekts un paliek negrozīts.

Lai nodrošinātu nepieciešamo spiedienu dabasgāzes pārvades sistēmā, Conexus kā pārvades sistēmas operators 2017. gadā organizēja izsoli, kuras rezultātā Inčukalnā noglabātais dabasgāzes apjoms bija daudz lielāks, nekā nepieciešams. Līdz ar to Regulators lūdza Conexus izslēgt no tarifu projekta izmaksas, kas saistītas ar pārlieku lielā dabasgāzes daudzuma nodrošināšanu krātuvē.

Tarifu izvērtēšanas gaitā Conexus atbilstoši metodikai izslēdza nepamatoto izmaksu daļu no tarifu aprēķina. Tomēr, neskatoties uz to, pēc tarifu apstiprināšanas Conexus vērsās Administratīvajā apgabaltiesā ar lūgumu daļēji atcelt Regulatora lēmumu attiecībā uz 2017. gadā organizēto izsoli un iekļaut izsoles izmaksas pilnā apmērā.

“Conexus 2017. gada jūlijā izsolītais dabasgāzes apjoms bija daudz lielāks nekā nepieciešams. Līdz ar to likumsakarīgi, ka Regulators pieņēma lēmumu izsoles izmaksas attiecināt tikai daļēji. Turklāt Regulatoram ir svarīgi nepieļaut šķērssubsīdijas starp pakalpojumiem, proti, ka pārmērīgi lielas ar krātuves izsoli saistītās izmaksas tiek iekļautas pārvades tarifā un segtas no galalietotāju puses,” norāda Regulatora padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis, piebilstot, ka ir apmierināts ar tiesas lēmumu.

Administratīvā apgabaltiesa 20. maijā pieņēma Regulatoram pozitīvu lēmumu - izbeigt tiesvedību daļā par lēmuma atcelšanu un atstāt bez izskatīšanas daļā par pienākuma uzlikšanu izdot labvēlīgu administratīvo aktu. Pilns lēmums tiks sastādīts 28. maijā.


[1] Regulatora 2018. gada 18. jūnija lēmums Nr.69 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifiem”