Turpmāk SIA “Tukuma siltums” nodrošinās siltumapgādi vairākās Tukuma novada apdzīvotās teritorijās

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veikusi izmaiņas SIA “Tukuma siltums” licences darbības zonā, paplašinot tās darbības teritoriju. Komersants siltumenerģijas pārvadi un sadali turpmāk veiks ne vien Tukuma pilsētā, bet arī novada Džūkstes, Sēmes, Slampes, Tumes, Vienības ciemā.

SPRK šā gada 23. oktobrī saņēma SIA “Tukuma siltums” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus esošajā licencē, paplašinot tās licences darbības zonu. Līdz šim komersants siltumenerģiju nodrošināja tikai Tukuma pilsētā. Šovasar Tukuma novada dome pieņēmusi lēmumu turpmāk SIA “Tukuma siltums” sniegt siltumenerģijas pakalpojumu arī citās Tukuma novada teritorijās. Šo pienākumu komersantam ir uzticēts veikt līdz 2021. gada 8. jūnijam.

Ar minētajiem grozījumiem licences darbībās zonā vienlaikus tiek anulēta esošā pakalpojuma sniedzēja SIA “Komunālserviss Tilde” licence, kas līdz šim nodrošināja siltumapgādi Džūkstes, Sēmes, Slampes, Tumes, Vienības ciemā. Līdz ar to līdzšinējais pakalpojumu sniedzējs šajās teritorijās siltumenerģijas pakalpojumu nesniegs.

SIA “Tukuma siltums” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par grozījumiem izsniegtajā licencē, paplašinot tās darbības teritoriju. Grozījumi licences darbības zonas paplašināšanā stājās spēkā šā gada 20. novembrī. Tas nozīmē, ka sākot no 20. novembra, SIA “Tukuma siltums” ir tiesības uzsākt regulējama pakalpojuma sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.