Veikti grozījumi SIA “Vangažu elektriķis” un AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas licenču darbības zonās

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome sēdē atbalstījusi veikt grozījumus AS “Sadales tīkls” un SIA “Vangažu elektriķis” licencēs elektroenerģijas sadalei. Grozījumi stājas spēkā šā gada 17. aprīlī.

Šādu lēmumu SPRK pieņēma, izvērtējot saņemto SIA “Vangažu elektriķis” iesniegumu ar lūgumu precizēt licences darbības zonu elektroenerģijas sadalei Vangažos. Licences grozījumi nepieciešami, jo AS “Sadales tīkls” ir uzticēts ierīkot jaunu pieslēgumu SIA “Vangažu elektriķis” licences zonā esošajam objektam Vangažos – Lazdu ielā 3.

Tā rezultātā no SIA “Vangažu elektriķis” licences darbības zonas izslēgta minētā ģeogrāfiskā teritorija Inčukalna novadā, un turpmāk tā atradīsies AS “Sadales tīkls” licences darbības zonā. Abi komersanti par grozījumiem licences darbības zonā ir savstarpēji vienojušies.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam SPRK ne vien nosaka elektroenerģijas sadales sistēmas operatora licences darbības zonu, bet arī ir tiesības grozīt robežas jau izsniegtu licenču darbību zonā, jo darbības zonu pārklāšanās atbilstoši regulējumam nav pieļaujama.