Iesniedzamās formas

Drukāt

Līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim iesniedzama informācija:

  • par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķinu attiecīgajam kalendārajam gadam 1.pielikums;

Līdz attiecīgā kalendārā gada 15.augustam iesniedzamā informācija:

  • par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam.

Divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā Regulatoram iesniedzamā informācija:

  • atskaite par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem (iesniedzamā forma Excel formātā 3.pielikums).