Izlases mērījumu rezultāti

Drukāt

Izlases mērījumos interneta pakalpojuma kvalitāte tiek novērtēta konkrētā vietā un laikā, veicot noteiktu skaitu mērījumu. Izlases mērījumi atspoguļo faktiski pieejamās interneta pakalpojuma kvalitātes vērtības mērījumu vietā. 

No 2021. gada Regulators uz laiku ir pārtraucis interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšana tiks atsākta pēc jauna interneta kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.

Iepriekšējos gados veiktie izlases interneta mērījumu rezultāti ir atspoguļoti kartēs, kurā ir iespējams aplūkot informāciju par "BITE Latvija", LMT un "Tele2" interneta pakalpojuma pieslēguma ātruma vidējām vērtībām konkrētās vietās.