Aicina paust viedokli par gaidāmajiem SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina pakalpojuma lietotājus paust viedokli par SIA “Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. Lai uzklausītu interesentu viedokļus, SPRK organizē attālinātu uzklausīšanas sanāksmi šā gada 27. septembrī plkst. 14.00.

SIA “Getliņi EKO”, kas nodrošina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”, iesniegusi SPRK vērtēšanai tarifu projektu. Tas aprēķināts pie dažādām dabas resursa nodokļa (DRN) likmēm. Atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, DRN likme, kas tiek piemērota poligonā apglabātajam atkritumu daudzumam, šogad ir 65 EUR/t, 2022. gadā – 80 EUR/t, bet no 2023. gada – 95 EUR/t.

  Spēkā esošie tarifi (EUR/t) Iesniegtais tarifu projekts (EUR/t)

Pie DRN likmes 65 EUR/t

66,55 126,83
Pie DRN likmes 80 EUR/t 72,29 137,46
Pie DRN likmes 95 EUR/t 78,04 148,10

Jaunie tarifi attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā “Getliņi” no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas (izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastus), Olaines, Salaspils, Saulkrastu novadiem un daļa no Bauskas novada administratīvajām teritorijām (Bauskas pilsēta un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasti).

Sanāksmē SIA “Getliņi EKO” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. SPRK norāda, ka iesniegtais tarifu projekts var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Pirms uzklausīšanas sanāksmes ar informāciju par tarifu projektu var iepazīties SPRK mājaslapā ievietotajā kopsavilkumā un infografikā. Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus, kā arī ieteikumus par tarifu projektu.

Savu dalību attālinātā sanāksmē interesenti ir aicināti pieteikt, rakstot uz: [email protected] līdz 2021. gada 24. septembrim. Tāpat lietotājiem ir iespēja savus priekšlikumus par iesniegto tarifu projektu sniegt elektroniski ([email protected]) pirms uzklausīšanas sanāksmes norises. SPRK izvērtēs gan uzklausīšanas sanāksmes laikā izteiktos, gan elektroniski saņemtos priekšlikumus.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā. Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes norise tiek ierakstīta un tās gaita tiek fiksēta protokolā.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.