Apstiprināti Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Noteikumi attiecas uz komersantiem, kam pašvaldības būs uzticējušas veikt atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru funkcijas, tostarp regulējamo pakalpojumu sniegšanu.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 2024.gada 27.jūnijā SPRK apstiprināto Nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa aprēķināšanas metodiku (plašāk SPRK publicētajā ziņā), kas izdota jaunā redakcijā saistībā ar 2023.gada 16.martā pieņemtajiem grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā.*

Apstiprinātie noteikumi noteic vispārējās atļaujas un reģistrācijas prasības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējamiem komersantiem, kā arī nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SPRK sniedz ikgadējo pārskatu par sniegto regulējamo pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem.

Publiskā konsultācija par Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē norisinājās no 2024.gada 13.jūnija līdz 27.jūnijam.

Konsultāciju periodā priekšlikumi un komentāri netika saņemti, bet noteikumu redakcijā, kas tika virzīta pieņemšanai, veikti daži precizējumi. Daļa no tiem sasaista jau likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto komersantu pienākumu attiecībā uz valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu samaksu, izslēdzot komersantu no pašreizējā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju reģistra. Veikti arī precizējumi saistībā ar pienākumu komersantiem reģistrēties jaunajā nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojuma sniedzēju reģistrā, paredzot, ka sākotnēji nepieciešams deleģējums atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra funkciju izpildei vismaz no vienas pašvaldības.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem noteikumiem, kas spēkā no 2024.gada 6.jūlija, iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē vai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

*Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumi paredz, ka pašvaldības uz līdzšinējo sadzīves atkritumu poligonu bāzes izveido atkritumu apsaimniekošanas reģionālos centrus. To sniegtais nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojums, kā arī no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotu un apglabājamu atkritumu apglabāšanas pakalpojums turpmāk būs regulējami.