Ar 1.aprīli siltumenerģijas tarifi samazināsies Rīgā, Jūrmalā, Kārsavā un Alūksnē

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un 9.marta padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus četriem komersantiem – AS “Rīgas siltums”, SIA “Jūrmalas siltums”, SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, SIA “Alūksnes enerģija”, kā arī vienu siltumenerģijas ražošanas tarifu SIA “Ludzas Bio-Enerģija”. Rīgā, Jūrmalā, Kārsavā un Alūksnē ar š.g. 1.aprīli siltumenerģijas tarifi būs zemāki.

“Siltumenerģijas tarifi turpina samazināties gan komersantiem, kuri ražošanā izmanto dabasgāzi, gan šķeldu un granulas. Līdzšinējais kurināmā resursu cenu samazinājums saistīts gan ar labvēlīgiem laikapstākļiem Eiropā, gan mazāku kurināmā resursu patēriņu. Rezultātā šobrīd dabasgāzes tirgus cena nostājusies pirmskara līmenī, tomēr turpmākajiem mēnešiem cenu prognozes ir neskaidras. Būtiski to ietekmēs Ķīnas ekonomiskā atveseļošanās pēc Covid-19 apstākļiem, kas šobrīd uzrāda pakāpenisku atjaunošanos, līdz ar to pieprasījums pēc gāzes un cena varētu kāpt. Attiecīgi siltumenerģijas komersanti, gatavojoties nākamajai apkures sezonai, būs izaicinājumu priekšā – izvērtēt brīdi, kad slēgt līgumu par kurināmā iegādi, kā arī termiņu, uz kādu tas tiek noslēgts,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas gala tarifs
No š.g. 1.aprīļa Rīgā siltumenerģijas tarifs būs 165,32 EUR/MWh līdzšinējo 183,86 EUR/MWh vietā jeb par 10,1% zemāks. Tarifs samazinājies, pateicoties gan zemākai šķeldas cenai, gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam.

AS “Rīgas siltums” pati saražo aptuveni 31% no Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas, bet 69% iepērk no citiem ražotājiem – AS “Latvenergo” ražotnēm TEC-1 un TEC-2, kā arī no pieciem neatkarīgajiem ražotājiem – SIA “Juglas Jauda”, SIA “Gren Rīga”, SIA “Rīgas BioEnerģija”, SIA “Eco Energy Rīga” un SIA “Rīgas Enerģija”. Iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājums pamatā ir saistīts ar AS “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 piemēroto ražošanas tarifu samazinājumu.

Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto augstāko atbalsta slieksni 150 EUR/MWh. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 110,53 EUR/MWh.

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas gala tarifs
No š.g. 1. aprīļa līdz 30.jūnijam lietotājiem Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs par 21,0% zemāks, un tas būs 119,22 EUR/MWh līdzšinējo 150,95 EUR/MWh vietā. Savukārt no š.g. 1.jūlija tarifs būs 118,36 EUR/MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas lejupslīdi biržā. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 93,61 EUR/MWh.

SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas gala tarifs
Kārsavā siltumenerģijas tarifs no š.g. 1.aprīļa samazināsies par 19,3%, un tas būs 64,54 EUR/MWh līdzšinējo 79,97 EUR/MWh vietā. Komersants, izsludinot konkursu par šķeldas piegādi siltumenerģijas ražošanai, noslēdza jaunu šķeldas piegādes līgumu ar zemāku šķeldas cenu nekā spēkā esošajā tarifā iekļautā šķeldas cena. Lietotāji no 1.aprīļa nesaņems valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs būs zemāks par valstī noteikto 68 EUR/MWh slieksni.

SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas gala tarifs
Alūksnē siltumenerģijas tarifs no š.g. 1.aprīļa līdz 30.aprīlim būs par 5% zemāks, un tas būs 88,36 EUR/MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties šķeldas un granulu cenu samazinājumam tirgū. Siltumenerģijas lietotāji aprīlī turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju būs 78,18 EUR/MWh.

SIA “Ludzas -Bio Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs
Ar š.g. 1.aprīli siltumenerģijas ražotājam SIA “Ludzas -Bio Enerģija” ražošanas tarifs samazināsies par 8,4%, un tas būs 69,44 EUR/MWh. Komersants siltumenerģijas ražošanā izmanto šķeldu, granulas un dīzeļdegvielu. Komersants pārskatījis kurināmā resursu cenas, ņemot vērā tirgū esošās izmaiņas. Līdz ar to ražošanas tarifa samazinājums ir, pateicoties visu minēto kurināmā veidu cenu samazinājumam.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu komersanti iesnieguši laika no š.g. 20.februāra līdz 28.februārim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK (uz 10.03.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties interaktīvajā tarifu kartē.