Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu noraidīti pieteikumi par SPRK apstiprināto sadales tarifu tiesiskumu

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2023. gada 22. maija lēmums apstiprināt AS “Sadales tīkls” iesniegto tarifu projektu ir tiesisks – tā šā gada 31. maijā nosprieda Administratīvā apgabaltiesa. Ņemot vērā, ka pieteicēji nav pārsūdzējuši spriedumu likumā noteiktajā termiņā  - mēneša laikā, tas 2. jūlijā ir stājies spēkā.

Ar Administratīvās apgabaltiesas spriedumu ir noraidīti pieteicēju – politiskās partijas un vairāku privātpersonu -, pieteikumi par SPRK lēmuma, ar kuru 2023. gadā maijā tika apstiprināts AS “Sadales tīkls” iesniegtais tarifu projekts, atzīšanu par prettiesisku.

“Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta apstiprināšana 2023. gadā bija sarežģīts, taču nepieciešams lēmums, kas SPRK virzienā radīja dažāda mēroga pārmetumus, un varam būt gandarīti, ka ar tiesas spriedumu ir atzīta SPRK lēmuma pamatotība. Tiesa ir atzinusi, ka tarifu projekta apstiprināšanā nav pieļauti procesuāli pārkāpumi, kā arī tarifi ir ekonomiski pamatoti un noteikti atbilstoši metodikai.

Izvērtējot ikvienu tarifu projektu, SPRK ievēro likumā ietverto regulējumu – tarifam jāatbilst ekonomiski pamatotām izmaksām un jānodrošina sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāte, un ievērojams tarifu vērtības pieaugums nerada tiesisku pamatu to noraidīt. Vienlaikus, ņemot vērā, ka mājsaimniecības lietotāju izdevumi par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem pieauga, sadarbībā ar politikas veidotājiem SPRK rada kompleksus risinājumus ietekmes uz galalietotājiem samazināšanai, tostarp veicot grozījumus tarifu aprēķināšanas metodikā, kā arī valsts budžetā tika rastas iespējas sniegt mājsaimniecības lietotājiem terminētu atbalstu,” norāda SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

Administratīvā apgabaltiesa, izskatot pieteikumus un uzklausot iesaistīto pušu skaidrojumus, atzina, ka SPRK ir rīkojies atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai un, apstiprinot tarifu projektu, ievērojis metodiku. Līdz ar to visu prasītāju pieteikumi tika noraidīti. Šobrīd tiesā ir vēl viena lieta, kas ierosināta pēc privātpersonas pieteikuma un tiks izskatīta rudenī.