Baltijas regulatori ikgadējā darba sanāksmē spriedīs par elektronisko sakaru un pasta nozares izaicinājumiem

Drukāt
Elektroniskie sakari,
Pasts

Lai apspriestu aktuālo elektronisko sakaru un pasta nozares jautājumos visās Baltijas valstīs, dalītos pieredzē problēmu novēršanā un informētu par plānoto, no 14. līdz 15. septembrim Liepājā notiks ikgadējā BALTREG darba sanāksme, kurā piedalīsies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK), VAS “Elektroniskie sakari”, Lietuvas Republikas Sakaru regulēšanas pārvaldes, Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās regulēšanas pārvaldes un Igaunijas Konkurences padomes pārstāvji un eksperti. 

“Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko sastopas atbildīgās iestādes visās valstīs, ir numerācijas krāpniecība, kas notiek izmantojot elektroniskos sakarus, un tas ir kompleksi risināms jautājums, kurā jāiesaistās elektronisko sakaru komersantiem un vairākām institūcijām, tostarp svarīga ir arī sadarbība starp dažādām valstīm. Pēdējos gadus SPRK īpašu uzmanību pievērsusi numerācijas krāpniecības jautājumiem, nosakot, kā šādos gadījumos rīkoties elektronisko sakaru operatoriem, un BALTREG darba sanāksme būs lieliska iespēja, kā apzināt kaimiņvalstu pieredzi šīs problēmas risināšanā, kā arī noteikt turpmākas sadarbības iespējas numerācijas krāpniecības izsekošanai un mazināšanai” saka SPRK Elektronisko sakaru un pasta nozares departamenta vadītājs Ivars Tauniņš. 

Starp citiem konferencē aplūkojamiem elektronisko sakaru jautājumiem var minēt Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa ieviešanas pieredzi, digitālās dekādes 2030 mērķu sasniegšanas gaitu, tostarp notikušo publisko konsultāciju par Gigabitu infrastruktūras akta ieviešanu, savukārt pasta nozarē plānots apmainīties ar pieredzi par Universālā pasta pakalpojuma attīstības iespējām un izaicinājumiem, ņemot vērā vēstuļu apjoma samazinājumu un arī drukātās preses abonementu skaita kritumu.

BALTREG ir ikgadējas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektronisko sakaru un pasta regulatoru darba sanāksmes par visaktuālākajiem nozares jautājumiem, kas sniedz padziļinātu informāciju un priekšlikumus ikdienas darbam. 2023. gada septembrī BALTREG notiek jau 19. reizi.