Jūrmalas pilsētā gaidāmi jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir saņēmusi un izvērtē SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Jaunie tarifi Jūrmalas pilsētā varētu stāties spēkā š.g. rudenī.

SIA “Jūrmalas ūdens” apstiprināšanai SPRK iesniegusi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,15 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 2,03 EUR/m3. Salīdzinot ar SPRK 2020.gadā apstiprinātajiem, spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu plānots palielināt par 0,20 eiro, bet kanalizācijas – par 0,16 eiro. Tarifi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa.

Tarifu pārskatīšana saistīta ar SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām.

Visbūtiskākais pieaugums ir elektroenerģijas izmaksām, ko pamatā ietekmējis elektroenerģijas iepirkuma cenu kāpums, kā arī izmaksām par notekūdeņu nodošanu SIA “Rīgas ūdens”. Ņemot vērā veikto ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu paplašināšanu, kā arī minimālā un vidējā algu līmeņa un cenu pieaugumu valstī, palielinājušās arī uzņēmuma personāla, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontdarbu izmaksas. Kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas SIA “Jūrmalas ūdens” ir pabeigusi daļu no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” ietvaros plānotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanas darbiem, vēl daļu projekta plānots nodot ekspluatācijā tuvākajā laikā.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ieteikumus SPRK (sprk@sprk.gov.lv, 67097200) vai SIA “Jūrmalas ūdens” (janis.vilnitis@jurmalasudens.lv).

Ar tarifu projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kā arī pārskatāmākā veidā – SPRK interaktīvajā infografikā.

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Izvērtēšanas laikā SPRK pārbauda izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā, un pārliecinās, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir tehnoloģiski un ekonomiski pamatoti. Līdz ar to komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties.

Kopumā (uz 05.07.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus aicinām iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.