AS “Latvenergo” ir pienākums uzlabot informācijas publicēšanu par ģenerācijas iekārtu pieejamību tirgū

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atzinusi – AS “Latvenergo” 2019. gada nogalē pēc TEC-1 neplānotas atslēgšanās nav efektīvi un savlaicīgi informējusi tirgu par tās atgriešanos darba režīmā un sinhronizāciju elektrotīklā. Izvērtējot šī gadījuma radītās sekas, ilgumu un ietekmi uz tirgu, AS “Latvenergo” izteikts brīdinājums.

Atbilstoši REMIT regulas* prasībām vairumtirgus dalībniekiem ir pienākums regulāri informēt tirgu par tiem piederošo iekārtu darbību un pieejamību tirgū, tostarp elektroenerģijas glabāšanas, patēriņa, pārvades un ražošanas iekārtu jaudu un izmantošanu. Precīza minētā informācija veicina tirgus pārskatāmību un ļauj tirgus dalībniekiem izdarīt secinājumus kvalitatīvai lēmumu pieņemšanai.

SPRK izvērtēja faktiskos un tiesiskos apstākļus par situāciju 2019. gada novembrī, kad 25. novembra pēcpusdienā notika neplānots TEC-1 atslēgums, un secināja, ka AS “Latvenergo” ir informējusi tirgu par TEC-1 ražošanas jaudas nepieejamību tirgum no 2019. gada 25. novembra līdz 28. novembrim. Lai gan AS “Latvenergo” minēto informāciju vairākkārt aktualizēja, atjaunojot informāciju par plānoto remontdarbu pabeigšanas laiku, SPRK pārliecinājās, ka informācija par faktisko TEC-1 remontdarbu pabeigšanas laiku un TEC-1 atgriešanos darba režīmā netika publicēta saskaņā ar REMIT regulas prasībām.

SPRK secinājusi, ka AS “Latvenergo” ir pārkāpusi REMIT regulu, jo tirgus dalībniekiem, pieņemot lēmumu, piemēram, par visām pieejamām jaudām tirgū, netika sniegta pilnīga vai precīza informācija. Vienlaikus SPRK nekonstatēja, ka AS “Latvenergo” rīcība būtu ietekmējusi nākamās dienas tirgu, savukārt tekošās dienas tirgū TEC-1 jauda laikā no 25. līdz 28. novembrim netika piedāvāta. Līdz ar to SPRK nekonstatēja, ka AS “Latvenergo” no šādas rīcības faktiski būtu guvusi ieņēmumus vai konkurences priekšrocības.

Vērtējot soda apmēru, SPRK vērtēja ne vien REMIT regulas nosacījuma neizpildes sekas uz elektroenerģijas tirgu – cenām, konkurenci un pārrobežu tirdzniecību, bet arī pārliecinājās, ka AS “Latvenergo” ir veikusi papildu preventīvas darbības, lai novērstu risku līdzīga pārkāpuma atkārtošanai nākotnē.


* REMIT regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra regula Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību. Regula ir saistoša enerģijas vairumtirgus dalībniekiem un noteic virkni prasību atklātas un godīgas konkurences stiprināšanai enerģijas vairumtirgos enerģijas galapatērētāju labā, lai gan patērētāji, gan citi tirgus dalībnieki varētu būt pārliecināti par enerģijas tirgu integritāti un lai enerģijas vairumtirgos noteiktās cenas atspoguļotu patiesu un konkurētspējīgu piedāvājumu un pieprasījuma mijiedarbību, kā arī lai nevarētu gūt ienākumus no tirgus ļaunprātīgas izmantošanas.