No 15.augusta AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifs pieaugs par 15%

Drukāt
Siltumenerģija

Ar š.g. 15.augustu spēkā stāsies jauns AS “Rīgas siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Rīgā būs par 15% lielāks jeb 85,45 EUR/MWh, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Jaunā tarifa izmaņas saistītas ar izmaiņām siltumenerģijas bilancē, kurināmā (šķelda) cenu pieaugumu un pārējo siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksu izmaiņām. Jāņem vērā, ka, mainoties energoresursu cenām, kā arī iepirktās siltumenerģijas izmaksām, tarifs Rīgā nākamajā apkures sezonā varētu vēl pieaugt.

Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunajā tarifā mainīgās izmaksas (izmaiņas energo-bilancē un tehnoloģiskajos procesos, kurināmais, elektroenerģija, iepirktā siltumenerģija u.c.) pieaugušas par 11%, savukārt pastāvīgās izmaksas (iekārtu remonts un uzturēšana, pamatlīdzekļu nolietojums, darba samaksa u.c.) – par 48%.

AS “Rīgas siltums” ir lielākais siltumapgādes uzņēmums Latvijā, kas saviem lietotājiem 27% no kopējā apjoma piegādā pašu saražoto siltumu (ko ražo, izmantojot šķeldu un dabasgāzi) un 73% no kopējā apjoma – neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju saražoto siltumu. No pašu saražotās siltumenerģijas ar dabasgāzi komersants plāno saražot 51% no kopējā apjoma, bet, izmantojot šķeldu – 49%.

Pilno siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu AS “Rīgas siltums” iesniedza SPRK 2021.gada 20.decembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SPRK vērš uzmanību, ka tarifu pārskatīšana nav piesaistīta kalendārajam gadam, un komersanti tos SPRK izvērtēšanai iesniedz pēc nepieciešamības, proti, kad ir būtiskas apjoma vai izmaksu svārstības. Turklāt ir divu veidu tarifu projektu izvērtēšanas – pilnā tarifa izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas komersanta izmaksas, un atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, kas arī ir jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai SPRK.

Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šogad AS “Rīgas siltums” tarifs būs mainījies jau trīs reizes. Divās no tām izmantota atļauja komersantam pašam noteikt tarifus, savukārt nupat apstiprinātajam tarifam, kas spēkā stāsies 15.augustā, tika veikta pilnā izvērtēšana.

No š.g. 1.marta siltumenerģijas tarifa pieaugums bija saistīts ar kurināmā cenas pieaugumiem, kā arī neparedzēto izmaksu iekļaušanu siltumapgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās. Bet tarifa palielinājums no š.g. 11.marta saistīts ar dabasgāzes cenas pieaugumu un jauna dabasgāzes iegādes līguma noslēgšanu.

Vienlaikus piešķirtā atļauja arī nozīmē, ka tiklīdz kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam būs jānosaka zemāks tarifs.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē, bet un par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu un inflācijas straujo pieaugumu Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 14.07.22.) izskatīšanā ir 23 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas apskatā 2021.gada oktobris–2022. gada maijs.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.