No š.g. 1.maija ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi samazināsies 13 pilsētās un pagastos

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 13.aprīļa padomes sēdē izskatījusi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus pieciem komersantiem. No š.g. 1.maija tarifi samazināsies Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastā, Pļaviņu pilsētā, Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastā, Liepājā, Ikšķilē, Tīnūžu pagastā, kā arī Iecavas pilsētā un Iecavas pagastā. Tarifu izmaiņas saistītas ar komersantu elektroenerģijas iepirkuma cenu izmaiņām.

Visiem šiem komersantiem pērnā gada oktobrī un novembrī tika apstiprināti tarifi diviem laika periodiem – līdz š.g. 30.aprīlim un no š.g. 1.maija – saistībā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteikto. 

“Ņemot vērā, ka pēc 30.aprīļa valsts atbalsts beigsies, iepriekš aprēķinātie tarifi no 1.maija bija paredzēti augstāki. Taču, pateicoties elektroenerģijas cenas samazinājumam elektroenerģijas biržā, komersanti iesniedza SPRK izvērtēšanai pārrēķinātos tarifus. Rezultātā no 1.maija tarifi iepriekšminētajās teritorijās būs zemāki vidēji par 19%, nekā pērn plānots, turklāt arī zemāki par šobrīd spēkā esošajiem,” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska, norādot, ka SPRK seko aktuālajām elektroenerģijas cenām un tam, vai komersantiem neiestājas pienākums aprēķināt jaunu tarifu, to samazinot.

SIA “SALTAVOTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Šobrīd komersants Siguldas pilsētā, kā arī Siguldas, Mores un Allažu pagastā piemēro SPRK 2022.gada oktobrī apstiprinātos tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,30 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,10 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo, no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0,08 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,13 eiro. 

Attiecīgi no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,22 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,97 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts:  https://ieej.lv/rPyhM

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Šobrīd komersants Pļaviņu pilsētā, kā arī Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastā piemēro SPRK 2022.gada oktobrī apstiprinātos tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,58 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,52 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0,22 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,26 eiro. 

Attiecīgi no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,36 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,26 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts:  https://ieej.lv/qqdjN

SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Šobrīd komersants Liepājā piemēro SPRK 2022.gada oktobrī apstiprinātos tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,90 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,18 EUR/m3. Salīdzinot ar spēkā šobrīd esošajiem, no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0,10 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,15 eiro. 
Attiecīgi no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,80 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,03 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts:  https://ieej.lv/GQc9Z

SIA “Ikšķiles māja” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Šobrīd komersants Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu pagastā piemēro SPRK 2022.gada novembrī apstiprinātos tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,93 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0,09 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,12 eiro. 
Attiecīgi no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,11 EUR/m³, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,81 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts:  https://ieej.lv/E72sG

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Šobrīd komersants Iecavas pilsētā un Iecavas pagastā piemēro SPRK 2022.gada novembrī apstiprinātos tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,32 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,47 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0,08 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,18 eiro. 

Attiecīgi no š.g. 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,24 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,29 EUR/m3. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/lh7v2

Visi pieci komersanti pašnoteiktos tarifus SPRK vērtēšanai iesniedza laikā no š.g. 27. līdz 29.martam. SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinus un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

SPRK atgādina, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi var tikt noteikti divos veidos. Viens no tiem – komersantam iesniedzot SPRK apstiprināšanai tarifu projektu, kurā tiek veikta pilna ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu izvērtēšana. Savukārt otrs – komersantam pašam nosakot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un iesniedzot tarifu aprēķinu SPRK. Šajā gadījumā mainītas tiek tikai elektroenerģijas un nepieciešamības gadījumā arī no citiem komersantiem iepirkto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Attiecīgi pārējās izmaksas un pakalpojumu apjomi paliek tādā apmērā, kādā tie tika paredzēti SPRK iepriekš apstiprinātajos tarifos. 

Pašnoteikto tarifu gadījumā SPRK izvērtēšanu un noklusējuma saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Ja 21 dienas laikā SPRK secina, ka tarifi neatbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un noraida iesniegto tarifu pamatojumu vai pašnoteiktos tarifus, tad tarifi nestājas spēkā, un SPRK par to informē gan komersantu, gan pašvaldību, kā arī noraidošo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē. Kopumā šobrīd (26.04.23.) SPRK vērtēšanā ir septiņi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.