Noslēgusies AS “Conexus Baltic Grid” atbilstības sertificēšanas prasībām izvērtēšana

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) noslēgusi ikgadējo  AS “Conexus Baltic Grid” atbilstības sertificēšanas prasībām ikgadējo izvērtēšanu un atzinusi - vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” atbilst neatkarības un sertificēšanas prasībām 2023.gadā.

Izvērtējot AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtos dokumentus, kā arī lūdzot papildinformāciju, SPRK guva pārliecību, ka AS “Conexus Baltic Grid” rīcībā esošie resursi ir pietiekami, lai sniegtu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu. SPRK arī pārliecinājās, ka operators nodrošina taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem tirgus dalībniekiem un sistēmas lietotājiem.

Pārskata gadā AS “Conexus Baltic  Grid” lielāko akcionāru sastāvā  izmaiņas nav bijušas, kā arī nav konstatēti  apstākļi, kas liecinātu, ka akcionāru akciju sabiedrības ”Augstsprieguma tīkls” un “MM Infrastructure Investments Europe Limited” līdzdalība AS “Conexus Baltic Grid” 2023.gadā nebūtu atbildusi minētajām Enerģētikas likumā noteiktajām neatkarības prasībām.

Lai arī 2023. gadā mainījies AS “Conexus Baltic Grid” padomes sastāvs, secināts, ka neviens no komersanta padomes un valdes locekļiem neieņem valdes vai padomes locekļa amatus ne elektroenerģijas, ne dabasgāzes tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu darbībā. Savukārt operatora ārpakalpojumu iegāde tiek organizēta, piemērojot iepirkumu procedūras.

AS “Conexus Baltic Grid” dibināta 2016.gadā, reorganizācijas rezultātā no AS “Latvijas Gāze” nodalot pārvades un uzglabāšanas darbības virzienu. Operators pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latviju ar Lietuvu un Igauniju.

Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām AS “Conexus Baltic Grid” katru gadu līdz 1.aprīlim SPRK jāiesniedz vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora ziņojums par atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā gadā.

Ar pilnu SPRK padomes lēmumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām 2023.gadā var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.