Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība no nākamā gada saglabāta līdzšinējā līmenī

Drukāt
Elektroenerģija

Trešdien, 27.novembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) padomes sēdē apstiprinājusi AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK), kas stāsies spēkā no 2020.gada 1.janvāra. Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība nākamajā gadā tiek saglabāta līdzšinējā līmenī – 22,68 EUR/MWh jeb 0,02268 EUR/kWh.

Tas nozīmē, ka patērētāji faktiski izmaiņas savos elektrības rēķinos par obligāto iepirkumu (OI) neizjutīs. 

“Pēc SPRK rīcībā esošajiem datiem valsts budžeta dotācija OI izmaksu segšanai no nākamā gada būs līdz šim zemākā – 13,53 miljoni eiro. Augstākā bija 2016.gadā – 78,92 miljoni eiro. Brīdī, kad šī dotācija samazināsies līdz 0 eiro, arī iedzīvotāju maksājums rēķinos par OIK sāks samazināties,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Jaudas komponentes, kuras SPRK apstiprināja 2018.gadā paliek nemainīgas līdz pat 2021.gadam. Savukārt OIK, par kurām maksā proporcionāli patēriņam, no 2020.gada 1.janvāra būs 0,01476 EUR/kWh. Attiecīgi OIK komponente, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no tiem ražotājiem, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā , būs 0,00704 EUR/kWh. Bet, lai segtu iepirkuma izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju no ražotājiem, kuri izmanto atjaunojamos energoresursus, OIK būs 0,00772 EUR/kWh. 

Iesniegtā OIK izvērtējamu SPRK veic kopš 2008.gada. AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” atbilstoši SPRK metodikai aprēķina un iesniedz SPRK apstiprināšanai OIK. Tendences liecina, ka sākot no 2014.gada, kad sāka piemērot valsts budžeta dotāciju, OIK vērtība bijusi stabila. Straujākais kritums vērojams 2018.gadā, kad stājās spēkā valdības lēmums par OI un jaudas komponenšu zemāku vidējo vērtību. 

OI ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS “Latvenergo” meitassabiedrība AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”. 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Savukārt tās publiskā tirgotāja izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām, proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem.

Papildu informācijai:
Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
[email protected]
+371 26158480