Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi: kas gaidāms no 2020.gada 1.janvāra?

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto 2020.gadā dabas resursu nodokļa (DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu palielināsies no 43 EUR/t uz 50 EUR/t. Tā rezultātā pieaugs arī sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi. Lūk, apkopojums par izmaiņām Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātajos tarifos saistībā ar DRN likmes pieaugumu no 2020.gada 1.janvāra.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas tiek apstiprinātas ar pašvaldības lēmumu. Tā var būt maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. 

! Par visiem jautājumiem saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām aicinām vērsties pie sava atkritumu apsaimniekotāja vai arī savā pašvaldībā, kura ir izvēlējusies minēto atkritumu apsaimniekotāju.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi_1.JPG

SPRK mājaslapā izveidotā interaktīvā karte, kas atrodama sadaļā - "Lietotājiem" / "Atkritumu apglabāšana" / "Tarifi" / "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi"