Saldus novadā no š.g. 1.jūnija būs augstāki ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 27.aprīlī apstiprinājusi jaunus SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.jūnija komersanta visā darbības zonā tarifi būs augstāki – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,14 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,69 EUR/m³. 

Jaunie tarifi no š.g. 1.jūnija būs spēkā visā Saldus novadā – Brocēnu un Saldus pilsētā, Blīdenes, Cieceres, Ezeres, Gaiķu, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Nīgrandes, Novadnieku, Pampāļu, Remtes, Rubas, Saldus, Šķēdes, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes pagastā un Lutriņu pagasta Namiķu ciemā.

“Komersanta ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pieaugums pamatā saistīts ar elektroenerģijas, degvielas, materiālu un personāla izmaksu pieaugumu, jo tarifi bijušajā Saldus novadā iepriekš pārskatīti 2021.gada vasarā. Salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto tarifu projektu, apstiprinātie tarifi vērtēšanas laikā ievērojami samazinājās – kopumā par 0,93 EUR/m³ –, kas galvenokārt saistīts ar elektroenerģijas cenas samazināšanos,” norāda SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

Pērnā gada 1.jūlijā notika reorganizācija, kuras rezultātā SIA “BROCĒNU SILTUMS” pievienoja SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (iegūstošā sabiedrība). Atbilstoši SPRK regulējumam SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” sešu mēnešu laikā pēc reorganizācijas SPRK izvērtēšanai bija jāiesniedz jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts. Līdz brīdim, kamēr spēkā stāsies jaunie SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” tarifi, SIA “BROCĒNU SILTUMS” bijušajā darbības teritorijā esošajiem lietotājiem tiek piemēroti 2022.gada 30.jūnijā SPRK apstiprinātie tarifi. Tas nozīmē, ka šobrīd Brocēnu pilsētā, Blīdenes, Cieceres, Gaiķu un Remtes pagastā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 1,02 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,24 EUR/m³. 

Savukārt pārējā SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” darbības teritorijā tiek piemēroti SPRK 2021.gada 1.jūlijā apstiprinātie tarifi – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,95 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,44 EUR/m³.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai iesniedza 2022.gada 21.oktobrī. Vērtēšanas laikā SPRK vairākkārt pieprasīja tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus, ko komersants arī sniedza.

Precizētajā tarifu projektā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, atbilstoši aktualizētajām prognozēm precizētas vairākas izmaksu pozīcijas, tostarp elektroenerģijas izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums, transporta uzturēšanas izmaksas un citas. Salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto aprēķinu, tarifu projekta precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu no 1.jūnija samazināja par 0,35 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,58 EUR/m³.

SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinu un to pamatojumu, pieprasot un saņemot nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (08.05.23.) SPRK vērtēšanā ir astoņi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.