SPRK aicina tirgus dalībnieku paust viedokli par veikto tirgus analīzi elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi tirgus analīzi par savienojuma pabeigšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī fiksētajos un mobilajos tīklos. Analīzes rezultātā SPRK novērtē, vai tirgū ir spēlētāji, kuriem ir būtiska ietekme tirgū, un vai tādā gadījumā šāda ietekme tirgū ir saglabājama vai pretēji – atceļama. Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli, SPRK aicina piedalīties konsultācijā.

SPRK ir izstrādājusi divus konsultāciju dokumentus par:

  • vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi (Tirgus Nr.1)
  • vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi (Tirgus Nr.2)

SPRK, veicot tirgus analīzi, secinājusi, ka Tirgū Nr.1 ir 34 elektronisko sakaru komersanti un Tirgū Nr.2 ir pieci komersanti, kuri izpilda visus nepieciešamos nosacījumus, lai uzreiz vai īsā laikā varētu nodrošināt citiem komersantiem vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas pakalpojumus. Šie nosacījumi ir noslēgts starpsavienojuma līgums ar vismaz vienu komersantu par savienojumu pabeigšanas pakalpojumiem un piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības.

SPRK plāno Tirgū Nr.1 visiem 32 komersantiem paturēt spēkā iepriekšējās tirgus analīzes kārtās noteikto būtisku ietekmi tirgū un piemērotās saistības. Savukārt diviem komersantiem noteikt būtisku ietekmi tirgū un saistības līdzvērtīgi kā pārējiem komersantiem. Taču 11 komersantiem SPRK plāno atcelt gan saistības, gan būtisku ietekmi tirgū.

Attiecīgi Tirgū Nr.2 SPRK plāno pieciem komersantiem saglabāt iepriekšējās tirgus analīzes kārtās noteikto būtisku ietekmi tirgū un piemērotās saistības.

Ar Tirgus Nr.1 un Tirgus Nr.2 analīzi un secinājumiem aicinām iepazīties SPRK mājaslapā “Publiskās konsultācijas”.

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz šā gada 1. oktobrim, nosūtot tos uz [email protected]. Ierobežotas pieejamības informācijas gadījumā lūdzam to norādīt un pievienot šo informāciju atsevišķā pielikumā.