SPRK no jauna izdevusi dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 13.jūlijā jaunā redakcijā apstiprinājusi Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku. Metodika pielāgota dinamiskajiem dabasgāzes tirgus apstākļiem, ļaujot izvairīties no iespējamiem straujiem dabasgāzes pārvades tarifu kāpumiem nākotnē.  

“Iepriekš spēkā esošā Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika tika pieņemta 2019.gadā. Pielāgojoties šī brīža dinamiskajiem dabasgāzes tirgus apstākļiem, jaunajā redakcijā ietvertās izmaiņas mazinās dabasgāzes pārvades operatora neatgūto izmaksu uzkrāšanos ilgākā periodā, tādējādi izvairoties no potenciāli strauja tarifu lēciena pie nākamā tarifu projekta iesniegšanas. Jaunā metodika dod operatoram tiesības ļoti strauju un neplānotu izmaksu pieauguma gadījumā, tās ietvert tarifos ātrāk, negaidot līdz jauna pilnā tarifu projekta iesniegšanas brīdim un visu izmaksu izvērtēšanai. Vienlaikus tas arī nodrošinās operatora darbības stabilitāti nepārtraukta un droša pakalpojuma nodrošināšanā,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

No jauna izdotā Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika paredz izmaiņas attiecībā uz dabasgāzes pārvades operatora regulatīvo un tarifu periodu, izmaksu efektivitātes koeficienta noteikšanu un regulatīvā rēķina saskaņošanu. 

Proti, saskaņā ar metodikas jauno redakciju regulatīvā perioda ilgums ir no diviem līdz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka SPRK izmaksas vērtē un apstiprina periodam no diviem līdz pieciem gadiem. Savukārt tarifu perioda ilgums ir viens gads, bet turpmāk to iespējams pagarināt. Tas nozīmē, ka tarifu vērtības pie jau apstiprinātajām kopējām izmaksām var mainīties reizi gadā vai retāk. 

Iesniedzot jaunu tarifu projektu, pārvades sistēmas operatoram jau tarifu projektā jāietver plānotais efektivitātes koeficients nākamajam regulatīvajam periodam. Proti, jāiekļauj plānotās efektivitātes darbības kopējo izmaksu mazināšanai. Regulatīvā rēķina atlikumu, kurā uzkrājas no operatora darbības neatkarīgo rādītāju svārstības, varēs attiecināt uz nākamo tarifu periodu, lai veicinātu sistēmas operatora iespējas operatīvi atgūt izmaksas un izvairīties no straujām tarifu izmaiņām.

SPRK rīkotā publiskā konsultācija par metodikas grozījumiem ilga no 2022.gada 15.decembra līdz š.g. 17.februārim. Konsultācija tika veikta atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām. Tostarp iesaistīta arī Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER), ņemot vērā, ka Latvijas dabasgāzes infrastruktūra ir daļa no Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas (FinEstLat sistēma). Savukārt š.g. 21.jūnijā notika viedokļu saskaņošanas sanāksme. Publiskās konsultācijas laikā kopumā saņemti 44 priekšlikumi un komentāri, no kuriem daļēji vai pilnībā vērā ņemti 17, nav ņemti vērā 17, savukārt par 10 sniegti papildu skaidrojumi. Priekšlikumus iesniedza Būvmateriālu ražotāju asociācija, AS “Conexus Baltic Grid”, AS “Latvenergo” un AS “Latvijas Gāze”. Plašāk ar tiem iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā apkopojumā.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes pārvades sistēmas operators (AS “Conexus Baltic Grid”) sniedz pārvades pakalpojumu par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja. SPRK arī nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu sniegt regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi noteikti konkrētā ieejas vai izejas punktā (par jaudu rezervāciju), un tos piemēros dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem, kas dabasgāzi transportē patēriņam Latvijā vai arī izmantos maģistrālo gāzesvadu tīklu dabasgāzes tranzīta pakalpojumiem. Pārvades tarifs ir vien neliela daļa no lietotāju kopējā maksājuma par dabasgāzi (līdz 5%).